Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Thematische Technology Transfer (TTT)

Gepubliceerd op:
31 januari 2019
Laatst gecontroleerd op:
21 april 2021

Is uw onderzoeksorganisatie geïnteresseerd in thematische samenwerking met andere onderzoeksorganisaties? Of bent u als investeerder geïnteresseerd om te investeren in start-ups die gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties binnen datzelfde thema? Dan is de regeling Thematische Technology Transfer (TTT) mogelijk interessant voor u.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

De regeling TTT rust op 2 pijlers. Het doel van pijler 1 is dat onderzoeksorganisaties hun krachten bundelen voor een thematische inzet op kennisoverdracht. Het doel van pijler 2 is de beschikbaarheid van risicofinanciering voor kennisstarters te vergroten. Dit willen we bereiken door onafhankelijke particuliere investeerders te stimuleren via een thematisch technology transferfonds (hierna: TTT-fonds) te investeren in kennisstarters in hun vroegste ontwikkelingsfase.

Lees meer achtergronden over de TTT.

Budget

Het budget voor 2020 is € 24 miljoen. Per aanvraag geldt de volgende maximale subsidie:

  • Pijler 1: maximaal € 2.500.000, maar maximaal 50% van subsidiebedrag van de geldlening uit pijler 2
  • Pijler 2: maximaal € 5.300.000 geldlening en maximaal € 200.000 managementkosten

2021

Voor 2021 is geen budget (meer) beschikbaar. Stuur een e-mail aan ttt@rvo.nl als u op de hoogte gehouden wil worden over nieuws. 

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden per pijler voldoen.

Na uw aanvraag

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) beoordelen gezamenlijk de binnengekomen aanvragen. Als de aanvraag voldoet aan de formele vereisten, nodigen wij u uit voor een pitch.

Vragen over de TTT-regeling?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?