Gesloten voor aanvragen

Transitiefaciliteit (TF)

Laatst gecontroleerd op:
1 april 2022
Gepubliceerd op:
6 augustus 2012

De Transitiefaciliteit (TF) stimuleerde Nederlandse mkb-bedrijven en kennisinstellingen om actief te worden op de veelbelovende markten Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika. Het doel van het programma was om het ondernemingsklimaat in deze landen te verbeteren en de omvang van de handel, investeringen en diensten door Nederlandse bedrijven te vergroten.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Andere regelingen

De Transitiefaciliteit is gesloten. Wij verwijzen u graag naar andere regelingen en instrumenten voor projecten in ontwikkelingslanden. Bijvoorbeeld:

Transitiefaciliteit in de praktijk

Bekijk het totaaloverzicht van projecten die wij uitvoeren op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, of alle Transitiefaciliteit-projecten. U kunt filteren op onder meer locatie, sector en programma.

Marktrapporten

In opdracht van de Transitiefaciliteit is een aantal marktrapporten gemaakt. Deze marktrapporten beschrijven sectoren in Colombia en Zuid-Afrika die kansrijk zijn voor Nederlandse bedrijven.

Wet- en regelgeving

De juridische spelregels voor de Transitiefaciliteit zijn vastgelegd in:

  1. Kaderbesluit subsidies van het ministerie van Economische Zaken
  2. Subsidieregeling Internationaal Excelleren

Publicaties Staatscourant

  • Staatscourant nr. 3971: Vaststelling subsidieplafond en beleidsregels 2014. (13-02-2014)
  • Staatscourant nr. 16772: Vaststelling beleidsregels en subsidieplafond 2013. (21-06-2103)
  • Staatscourant nr. 6169: Wijziging van de Subsidieregeling internationaal excelleren en vaststelling subsidieplafond 2013. (08-03-2013)
  • Staatscourant nr 12782: Wijziging Subsidieregeling internationaal excelleren ivm de invoering van de Transitiefaciliteit en wijziging openstelling en subsidieplafonds EZ 2012. (25-06-2012)

Achtergrond

Met de Transitiefaciliteit droeg het ministerie van Buitenlandse Zaken bij aan de verbetering van het ondernemingsklimaat in de 3 transitielanden Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika.

Transitielanden zijn landen die internationaal het stempel 'kansrijk' hebben gekregen. Ze hebben een relatief goed investeringsklimaat, adequaat economisch beleid en een ontwikkelde financiële sector. Daarnaast hebben deze landen een snelgroeiende middenklasse, relatief jonge bevolking en een stabiele politieke situatie. Dit zijn belangrijke ingrediënten voor duurzame lokale economische groei. Daarmee zijn deze landen interessante markten voor het Nederlandse mkb.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Transitiefaciliteit gefinancierd. De uitvoering lag bij de Nederlandse ambassades en de consulaten-generaal in de transitielanden en bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Downloads

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?