Open voor aanvragen

Voorwaarden TSH Vliegtuigmaakindustrie

Gepubliceerd op:
11 mei 2021
Laatst gecontroleerd op:
17 mei 2021

Om voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden.

Het project:

  • draagt bij aan de verduurzaming van de luchtvaart en dan met name aan de ontwikkeling van (technologie voor) schone vliegtuigen;
  • richt zich op de realisatie van de Nederlandse klimaatambities én op het versterken van het verdienvermogen van de luchtvaartindustrie in Nederland;
  • draagt bij aan de toepassing van de resultaten van het Nederlandse luchtvaartonderzoek bij de grote luchtvaartbedrijven, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling en productie van duurzame vliegtuigen vanaf 2030;
  • draagt bij aan het verstevigen van de Nederlandse positie als luchtvaartland in Europa.

Voorbeelden van projecten die voor subsidie in aanmerking kunnen komen, zijn projecten gericht op:

  • toepassing van lichtgewicht materialen;
  • elektrificatie van vliegtuigen; of
  • systemen die de toepassing van alternatieve brandstoffen mogelijk maken. De ontwikkeling van brandstoffen zelf is geen onderdeel van deze regeling.

Rangschikkingscriteria

Wij beoordelen de aanvragen op basis van verschillende criteria. De verdeling van het beschikbare budget gebeurt via een rangschikking van de aanvragen. Een project krijgt meer punten en dus een hogere rangschikking als:

a. het project meer bijdraagt aan de doelstelling van de subsidie, opgenomen in bijlage 4.2.18 van de wettekst;
b. de slaagkans van de innovatie in de internationale markt groter is;
c. de bijdrage aan de Nederlandse economie groter is;
d. het project meer helpt de positie van Nederlandse partijen in het Clean-Aviationpartnerschap te versterken;
e. de kwaliteit van het project beter is. Dit blijkt uit de uitwerking van de aanpak en methodiek, de omgang met risico's, de
   uitvoerbaarheid, het samenwerkingsverband en de deelnemende partijen;
f. het project meer helpt de klimaatdoelstellingen voor 2030 zoals vastgelegd in het klimaatakkoord te realiseren.

Vragen over TSH Vliegtuigmaakindustrie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?