Tijdelijk gesloten voor aanvragen

TSH Vliegtuigmaakindustrie: Voorwaarden

Laatst gecontroleerd op:
15 september 2023
Gepubliceerd op:
11 mei 2021

Om voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

Het project richt zich op:

 1. systemen waarmee de toepassing van alternatieve brandstoffen of voortstuwing mogelijk wordt gemaakt. Het gaat hier specifiek om de motor en daaraan gerelateerde technologie;
 2. aan punt 1 ondersteunende technologieën (geen voortstuwingstechnologie);
 3. projecten die gericht zijn op lichtgewicht materialen;
 4. Maintenance Repair and Overhaul - MRO (onderhoud, reparatie en revisie);
 5. technologieën en processen die ondersteunen bij de productie van systemen en MRO die in lijn zijn met de algemene doelstellingen van deze regeling.

Rangschikkingscriteria

Wij beoordelen de aanvragen op basis van verschillende criteria. De verdeling van het beschikbare budget gebeurt via een rangschikking van de aanvragen. Een project krijgt meer punten en dus een hogere rangschikking als:

 • het project meer bijdraagt aan de doelstelling van de regeling, opgenomen in bijlage 4.2.18 van de wettekst;
 • de slaagkans van de innovatie in de internationale markt groter is;
 • de bijdrage aan de Nederlandse economie groter is;
 • het project meer helpt de internationale positionering van de Nederlandse luchtvaartindustrie te versterken;
 • de kwaliteit van het project beter is. Dit blijkt uit de uitwerking van de aanpak en methodiek, de omgang met risico's, de uitvoerbaarheid, het samenwerkingsverband en de deelnemende partijen;
 • het project meer helpt de klimaatdoelstellingen voor 2030, zoals vastgelegd in het klimaatakkoord, te realiseren.
In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?