Gesloten voor aanvragen

Aanvullende voorwaarden Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021

Laatst gecontroleerd op:
14 augustus 2023
Gepubliceerd op:
17 juni 2021

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021, had u in sommige situaties een derdenverklaring of een accountantsproduct nodig.

Derdenverklaring

Bij een aanvraag van € 25.000 of hoger én ingeschreven tussen 16 maart en 30 juni 2020

Is uw onderneming tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 ingeschreven in het KVK-Handelsregister en u vroeg € 25.000 of meer subsidie aan? Dan had u bij de TVL-aanvraag een derdenverklaring nodig. Bij uw aanvraag voegde u een verklaring van een onafhankelijke deskundige: een accountant, fiscalist of boekhouder. De verklaring van een deskundige derde omvat:

 • het opgegeven omzetverlies;
 • de echtheid van de onderneming.

Bij een aanvraag van € 125.000 of hoger had u (naast de derdenverklaring) een accountantsproduct nodig bij de aanvraag en bij de vaststelling.

Hoe vindt u een deskundige die de verklaring mocht afgeven?

Op het Digitaal Ondernemersplein van KVK vindt u een overzicht van brancheverenigingen van financiële dienstverleners die u kunnen doorverwijzen naar een deskundige bij u in de buurt. Het bedrijf had eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) nodig om de verklaring voor u te kunnen afgeven.

Zo ging u te werk

 1. Voordat u de aanvraag startte, vulde de deskundige derde eerst de verklaring voor u in. Het bedrijf had hiervoor eHerkenning niveau eH3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) nodig. Gebruik van DigiD was niet mogelijk.
 2. Van deze verklaring ontving de deskundige derde na indienen een pdf. Deze pdf had u nodig voor uw aanvraag.
 3. U uploadt de pdf van de verklaring bij uw aanvraag. Hiervoor heeft u ook het KVK-nummer van de deskundige derde nodig.

Hoe kon ik weten of ik een verklaring van een deskundige derde nodig had?

Als tijdens uw aanvraag bleek dat u in aanmerking kwam voor € 25.000 of meer en u had uw onderneming na 15 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister, vroegen we u om de verklaring. U kon uw aanvraag niet afmaken zonder de verklaring.

Voor accountants, fiscalisten of boekhouders: wat gaf u aan namens de ondernemer?

Uw deskundigenverklaring bij de TVL-aanvraag ging over:

 • het opgegeven omzetverlies van de startende ondernemer;
 • de echtheid van de startende onderneming.

U vulde de volgende gegevens in de deskundigenverklaring in:

 • uw gegevens;
 • uw relatie tot de onderneming. En sinds welk jaar;
 • de gegevens (KVK-nummer, naam onderneming, inschrijfdatum Handelsregister) van de onderneming;
 • btw-gegevens van de onderneming;
 • de omzet in de referentieperiode (Q2 2019 of Q3 2020). Let op: voor starters is dit alleen Q2 2020 of Q3 2020;
 • de omzet in de subsidieperiode (Q2 2021).

Accountants vroegen wij daarnaast in te stemmen met de aard en reikwijdte van de verklaring. (De deskundigenverklaring gaf geen zekerheid zoals deze voorkomt uit de uitvoering van een assurance-opdracht of aan een rapportage op grond van een aan assurance verwante opdracht.)

U vond de verklaring op Mijn.rvo. U kon inloggen met eHerkenning 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger).

Accountantsproduct

Bij een aanvraag van € 125.000 of hoger

Deed u een aanvraag van € 125.000 of hoger? Dan vroeg wij u om bij de aanvraag en bij de vaststelling extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsproduct. Starters die een bedrag van € 125.000 of hoger aanvroegen, leverden zowel een deskundigenverklaring als een accountantsproduct aan. Bij de vaststelling vroegen we u uw werkelijke omzet van april tot en met juni 2021 door te geven. Bij de vaststelling moest het accountantsproduct direct worden meegestuurd. Dit kon niet later.

U vindt het accountantsproduct voor de aanvraag en de vaststelling  op de site van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

 • Het accountantsproduct bij aanvraag voldeed als ‘rapport van feitelijke bevindingen’ aan Standard 4400N.
 • Het accountantsproduct bij aanvraag tot vaststelling voldeed als ‘samenstellingsverklaring’ aan Standard 4416N. Vond uw accountant dat er sprake was van bedreiging van de onafhankelijkheid van de accountant bij de jaarrekeningcontrole van de onderneming of de groep? Dan moest het accountantsproduct bij vaststelling volgens Standaard 4400N worden opgesteld (‘rapport van feitelijke bevindingen’).

Had u geen accountant?

Ook dan kon u een accountant vragen deze informatie voor u aan te leveren. Het accountantsproduct was nodig om te controleren of u aan de subsidievoorwaarden voldeed.

Wij controleerden het volgende:

 • Welke ondernemingen waren er met uw onderneming verbonden? Wat waren hun KVK-nummers? We hanteerden hierbij de definitie voor onderneming zoals vastgelegd in het Europees staatssteunrecht.
 • Wat was uw relevante omzet in de subsidieperiode (april-juni 2021) en in de referentieperiode (april-juni 2019 of juli-september 2020) óf het hele eerste kalenderkwartaal volgend op uw inschrijving in het Handelsregister?
 • Hoeveel overheidssteun had u in totaal in de gehele coronasteunperiode ontvangen binnen de Kaderregeling? En via welke regelingen? U mocht niet boven het maximum van de Kaderregeling komen. Zie de maximale bedragen bij de voorwaarden, onder het kopje maximale staatssteun.
Ondernemingen met TVL Q2 van € 125.000 of hoger
Aanvraag TVL Q2 2021 van € 125.000 of hoger Nodig bij de aanvraag
U leverde aan Rapport van feitelijke bevindingen (COS4400N) dat bevestigt:
 • alle met uw onderneming verbonden ondernemingen en hun KVK-nummers;
 • uw relevante omzet in de subsidieperiode en in de referentieperiode;
 • hoeveel overheidssteun u in totaal binnen de Kaderregeling in de gehele
  coronasteunperiode heeft ontvangen.

 

Ondernemingen met TVL Q2 van € 125.000 of hoger
Aanvraag TVL Q2 2021 van € 125.000 of hoger Nodig bij de vaststelling
U leverde aan

Samenstellingsverklaring (COS4416N) die bevestigt:

 • alle met uw onderneming verbonden ondernemingen en hun KVK-nummers;
 • uw relevante omzet in de subsidieperiode en in de referentieperiode.
Voor controleplichtigen als uw accountant
vond dat er sprake was van bedreiging van
de onafhankelijkheid van de accountant
bij de jaarrekeningcontrole van de
onderneming of de groep

Rapport van feitelijke bevindingen (COS4400N) dat bevestigt:

 • alle met uw onderneming verbonden ondernemingen en hun KVK-nummers;
 • uw relevante omzet in de subsidieperiode en in de referentieperiode.

Pas na ontvangst namen wij uw aanvraag in behandeling

U kreeg van ons bericht wanneer u het accountantsproduct kon indienen om de aanvraag compleet te maken. U had daarvoor twee keer twee weken de tijd. Lukte het niet binnen die termijn, dan kon u dit bij ons aangeven. Wij konden de termijn met maximaal twee weken verlengen.

Let op: wij konden de aanvraag pas in behandeling nemen op het moment dat de aanvraag compleet was, dus inclusief het accountantsproduct. De behandeltermijn van 8 of 13 weken ging dan van start. Ook als u het accountantsproduct pas na sluiting van de aanvraagtermijn kon toevoegen, namen wij uw aanvraag in behandeling.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?