Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021

Laatst gecontroleerd op:
12 oktober 2023
Gepubliceerd op:
18 juni 2021

Bekijk wat er na uw aanvraag van TVL Q2 2021 gebeurde.

Ga direct naar uw TVL-dossier.

Behandeling aanvraag

Wij toetsten of uw aanvraag aan de voorwaarden voldeed. Wij behandelden alleen aanvragen die we tussen 25 juni 2021 08:00 uur en 20 augustus 2021 17:00 uur ontvingen.

Voor bedrijven die tot en met 15 maart 2020 voor het eerst ingeschreven waren in het Handelsregister van KVK ging wij uit van de gegevens op 15 maart 2020. Voor bedrijven die na 16 maart 2020 en uiterlijk op 30 juni 2020 voor het eerst ingeschreven waren, gingen wij uit van de gegevens op 30 juni 2020.

Wanneer kreeg u de subsidie?

Binnen 8 weken (bij een grote onderneming: 13 weken) hoorde u of wij uw aanvraag goedkeurden. U ontving onze beslissing per e-mail. Keurden wij uw aanvraag goed? Dan stond het voorschot meestal binnen 5 werkdagen op uw rekening. 
We hadden de mogelijkheid de beoordelingstermijn met nog eens 8 weken (bij een grote onderneming: 13 weken) te verlengen. Als dit nodig was, ontving u hier altijd bericht over.

Bepaling definitief bedrag of vaststelling

Na afloop van de subsidieperiode vroegen wij u (per e-mail) naar uw werkelijke omzet. Dit noemen we de vaststelling. De vaststelling van de TVL Q2 2021 begon op 29 november. We verstuurden de verzoeken verspreid over een paar weken. U meldde uiterlijk 8 maart 2022 23:59 uur de omzet in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021. U ging hiervoor naar uw online dossier en vervolgens naar 'Aanvraag' en 'Beheren'.

Vaak hadden wij het formulier al voor u ingevuld met gegevens van de Belastingdienst. U hoefde dan alleen nog akkoord te geven op het vaststellingsverzoek. Soms moest u de werkelijke omzetgegevens nog invullen of vroegen we u om aanvullende informatie.

Heeft u uw werkelijk omzet nog niet doorgegeven? U had hiervoor nog een allerlaatste kans tot 20 juli 2022. Daarna stelden wij de definitieve subsidie vast op basis van uw gegevens bij de Belastingdienst. Dit kon nadelig voor u uitpakken.

Hoe leverde u omzetgegevens juist en volledig aan?

Moest u de omzetcijfers zelf invullen of wilde u deze aanpassen? U kon uw inkomsten dan doorgeven zonder btw. En voegde bijlagen toe als bewijs, bij voorkeur de btw-aangifte(s) van het 2e kwartaal van 2021. Als we om ontbrekend bewijs moesten vragen, duurde het langer voordat we uw definitieve subsidie konden berekenen.

U kon de volgende stukken toevoegen als bewijs van uw omzet:

  1. btw-aangiftes van de subsidieperiode (en de referentieperiode als de omzet verschilde van de aanvraag), of
  2. een duidelijke uitdraai uit het boekhoudprogramma van de omzet: bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten goed zichtbaar zijn, of
  3. een goedgekeurde en gedeponeerde jaarrekening.

Hoogte van de definitieve subsidie

U kreeg zo snel mogelijk bericht over het definitieve bedrag waar u recht op had. Was het omzetverlies gelijk aan de schatting in de aanvraag? Dan behield u het voorschot van 80% dat u kreeg na uw aanvraag. Daarnaast ontving u de laatste 20%. Was uw werkelijke omzetverlies hoger, dan ging de subsidie ook omhoog. Was uw omzetverlies lager dan vooraf ingeschat, dan kreeg u minder dan 20% uitgekeerd of moest u (een deel van) het voorschot terugbetalen.

U moest uw bewijsstukken indienen. Anders moest u het ontvangen voorschot terugbetalen.

Aanvraag van € 125.000 of hoger

Deed u een aanvraag van € 125.000 of hoger? Dan vroegen wij u om bij de vaststelling extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsverklaring.

Lees meer over de accountantsverklaring op Aanvullende voorwaarden

Grote ondernemingen

We vroegen grote ondernemingen bij de vaststelling opnieuw om een overzicht van de tot de groep behorende ondernemingen. U vermeldde de KVK-nummers van alle verbonden ondernemingen in Nederland.

Ook NOW aangevraagd?

Heeft u als bedrijf ook NOW (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) aangevraagd? Dan kon de verruiming van de TVL ertoe leiden dat u geen toegang meer had tot de NOW. De TVL telde, net als diverse andere tegemoetkomingen, mee als omzet voor NOW 1 (maart tot en met mei 2020) en NOW 2 (juni tot en met september 2020). Dat gold vooral voor bedrijven in een sector met een hoog vaste lasten percentage (34% of meer) én een omzetverlies dat relatief dicht bij de omzetverliesdrempel van 30% in de TVL lag. Zij liepen risico de loonkostensubsidie van de NOW gedeeltelijk of geheel te moeten terugbetalen. U kon er dan voor kiezen om bij de vaststelling van TVL Q1 of de vaststelling van TVL Q2 een lager omzetverlies op te geven. We raadden u aan deze mogelijkheden met uw boekhouder of accountant te bespreken.

TVL is onbelast, wel opgeven bij de Belastingdienst

De TVL is onbelast. U geeft de TVL in uw aangifte inkomstenbelasting over 2021 op bij de rubrieken ‘Vrijgestelde winstbestanddelen’ en Buitengewone baten en lasten. U betaalt hierover geen belasting. Meer informatie kunt u opvragen bij de Belastingdienst.

Terugbetalen van TVL

Is het lastig het te veel ontvangen voorschot niet in één keer terug te betalen? U mag dit bedrag in 6, 12, 18 of 24 maanden terugbetalen. Of u vraagt een persoonlijke betalingsregeling aan. We rekenen geen rente over het bedrag dat terugbetaald moet worden. Bekijk alle betalingsmogelijkheden.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing over uw subsidieaanvraag of over de definitieve vaststelling en wilt u bezwaar maken? Op de pagina Bezwaar maken tegen een TVL-beslissing leest u wat u hiervoor moet doen.

Controle en handhaving

Tot 5 jaar na het vaststellen van de definitieve subsidie kunnen wij aanvragen achteraf controleren. Daarbij vragen wij soms om extra bewijsmateriaal. Blijkt bij de controle dat u geen recht had op de subsidie? Dan moet u het ontvangen bedrag terugbetalen.

Dient u na het verlenen van TVL-subsidie een suppletie (toevoeging aan uw inkomsten- of vennootschapsbelasting) in bij de Belastingdienst? En blijkt hieruit dat u niet meer aan de voorwaarden van de TVL voldoet? Dan trekken we uw subsidie alsnog in.

Publicatieverplichting

Vanwege Europese staatssteunregels moeten wij openbaar maken welke ondernemers subsidie ontvingen en hoeveel subsidie zij kregen. Ook onder het Tijdelijk Steunkader COVID-19 moeten wij gegevens over uw subsidie op de website van de Europese Commissie publiceren. Het gaat daarbij onder meer om de naam en vestigingsplaats van de onderneming, de sector waarin u actief bent, of u een mkb'er bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie. De publicatie vindt plaats binnen een jaar na de datum van de verleningsbeschikking. De gegevens blijven minimaal 10 jaar beschikbaar. 

Lees meer over de publicatieverplichting.

Voorwaarden

Voor deze subsidie gold een aantal voorwaarden.

Bekijk aan welke voorwaarden u moest voldoen.

Nodig voor uw aanvraag

Voor uw aanvraag had u een aantal gegevens nodig.

Bekijk hoe het aanvraagproces eruitziet

Vorige subsidieperiodes

Bent u op zoek naar informatie over eerdere subsidieperiodes die inmiddels zijn gesloten?

Ga naar de TVL overzichtspagina

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?