Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021

Gepubliceerd op:
18 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
21 juni 2022

Bekijk wat er na uw aanvraag van TVL Q2 2021 gebeurt.

Ga direct naar uw TVL-dossier.

Behandeling aanvraag

Wij toetsen of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Wij behandelen alleen aanvragen die we tussen 25 juni 2021 08:00 uur en 20 augustus 2021 17:00 uur ontvingen.

Bij de beoordeling gaan wij voor bedrijven die tot en met 15 maart 2020 voor het eerst ingeschreven zijn in het Handelsregister van KVK uit van de gegevens op 15 maart 2020. Voor bedrijven die na 16 maart 2020 en uiterlijk op 30 juni 2020 voor het eerst ingeschreven zijn, gaan wij uit van de gegevens op 30 juni 2020.

Wanneer krijgt u de subsidie?

Binnen 8 weken (bij een grote onderneming: 13 weken) hoort u of wij uw aanvraag goedkeuren. U ontvangt onze beslissing per e-mail. Keuren wij uw aanvraag goed? Dan staat het voorschot meestal binnen 5 werkdagen op uw rekening. 
We hebben de mogelijkheid de beoordelingstermijn met nog eens 8 weken (bij een grote onderneming: 13 weken) te verlengen. Als dit nodig is, ontvangt u hier altijd bericht over.

Bepaling definitief bedrag of vaststelling

Na afloop van de subsidieperiode vragen wij u (per e-mail) naar uw werkelijke omzet. Dit noemen we de vaststelling. De vaststelling van TVL Q2 2021 begint op 29 november. We versturen de verzoeken verspreid over een paar weken. U meldt uiterlijk 8 maart 2022, 23:59 uur de omzet in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021. U gaat hiervoor naar uw online dossier  en vervolgens naar 'Aanvraag' en 'Beheren'.

Vaak hebben wij het formulier al voor u ingevuld met gegevens van de Belastingdienst. U hoeft dan alleen nog akkoord te geven op het vaststellingsverzoek. Soms moet u de werkelijke omzetgegevens nog invullen of vragen we u om aanvullende informatie.

Heeft u uw werkelijk omzet nog niet doorgegeven? U heeft hiervoor nog een allerlaatste kans tot 20 juli 2022. Daarna stellen wij de definitieve subsidie vast op basis van uw gegevens bij de Belastingdienst. Dit kan nadelig voor u uitpakken.

Hoe levert u omzetgegevens juist en volledig aan?

Moet u de omzetcijfers zelf invullen of wilt u deze aanpassen? Geef uw inkomsten dan door zonder btw. En voeg bijlagen toe als bewijs, bij voorkeur de btw-aangifte(s) van het 2e kwartaal van 2021. Als we om ontbrekend bewijs moeten vragen, duurt het langer voordat we uw definitieve subsidie kunnen berekenen.

U kunt de volgende stukken toevoegen als bewijs van uw omzet:

  1. btw-aangiftes van de subsidieperiode (en de referentieperiode als de omzet verschilde van de aanvraag), of
  2. een duidelijke uitdraai uit het boekhoudprogramma van de omzet: bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten goed zichtbaar zijn, of
  3. een goedgekeurde en gedeponeerde jaarrekening.

Hoogte van de definitieve subsidie

U krijgt zo snel mogelijk bericht over het definitieve bedrag waar u recht op heeft. Is het omzetverlies gelijk aan de schatting in de aanvraag? Dan behoudt u het voorschot van 80% dat u kreeg na uw aanvraag. Daarnaast ontvangt u de laatste 20%. Is uw werkelijke omzetverlies hoger, dan gaat de subsidie ook omhoog. Is uw omzetverlies lager gebleken dan vooraf ingeschat, dan krijgt u minder dan 20% uitgekeerd of moet u (een deel van) het voorschot terugbetalen.

Zorg dat u bewijsstukken indient. Anders moet u het ontvangen voorschot terugbetalen. Wilt u zelf alvast een schatting maken van uw definitieve subsidiebedrag  voor deze periode? Raadpleeg de Adviestool.

Aanvraag van € 125.000 of hoger

Doet u een aanvraag van € 125.000 of hoger? Dan vragen wij u om bij de vaststelling extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsverklaring.

Lees meer over de accountantsverklaring op Aanvullende voorwaarden

Grote ondernemingen

We vragen grote ondernemingen bij de vaststelling opnieuw om een overzicht van de tot de groep behorende ondernemingen. U vermeldt de KVK-nummers van alle verbonden ondernemingen in Nederland.

Ook NOW aangevraagd?

Heeft u als bedrijf ook NOW (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) aangevraagd? Dan kan de verruiming van de TVL ertoe leiden dat u geen toegang meer heeft tot de NOW. De TVL telde, net als diverse andere tegemoetkomingen, mee als omzet voor NOW 1 (maart tot en met mei 2020) en NOW 2 (juni tot en met september 2020). Dat geldt vooral voor bedrijven in een sector met een hoog vaste lasten percentage (34% of meer) én een omzetverlies dat relatief dicht bij de omzetverliesdrempel van 30% in de TVL ligt. Zij lopen risico de loonkostensubsidie van de NOW gedeeltelijk of geheel te moeten terugbetalen. U kunt er dan voor kiezen om bij de vaststelling van TVL Q1 of de vaststelling van TVL Q2 een lager omzetverlies op te geven. We raden u aan deze mogelijkheden met uw boekhouder of accountant te bespreken.

TVL is onbelast, wel opgeven bij de Belastingdienst

De TVL is onbelast. U geeft de TVL in uw aangifte inkomstenbelasting over 2021 op bij de rubrieken ‘Vrijgestelde winstbestanddelen’ en Buitengewone baten en lasten. U betaalt hierover geen belasting. Meer informatie kunt u opvragen bij de Belastingdienst.

Terugbetalen van TVL

Kunt u het te veel ontvangen voorschot niet in één keer terugbetalen? Dan mag u dit bedrag in 6, 12, 18 of 24 maanden terugbetalen. U kunt ook een persoonlijke betalingsregeling aanvragen. We rekenen geen rente over het bedrag dat terugbetaald moet worden. Bekijk alle betalingsmogelijkheden.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing over uw subsidieaanvraag of over de definitieve vaststelling? Dan kunt u bezwaar maken. Op de pagina Bezwaar maken tegen een TVL-beslissing leest u wat u hiervoor moet doen.

Controle en handhaving

Wij controleren de aanvragen en gebruiken daarbij gegevens van de Belastingdienst. Ook als deze via een intermediair lopen. Constateren wij dat u geen recht hebt op de tegemoetkoming? Dan kunnen wij uw aanvraag afwijzen. Als wij de tegemoetkoming ten onrechte hebben verstrekt, corrigeren wij dit bij de vaststelling. Bij de vaststelling kunnen wij het uitbetaalde bedrag lager of op € 0 vaststellen. U moet het te veel betaalde bedrag dan terugbetalen.

Dient u na het verlenen van TVL-subsidie een suppletie (toevoeging aan uw inkomsten- of vennootschapsbelasting) in bij de Belastingdienst? En blijkt hieruit dat u niet meer aan de voorwaarden van de TVL voldoet? Dan trekken we uw subsidie alsnog in. Dit kan tot 5 jaar na de vaststelling van de subsidie. 

Publicatieverplichting

Vanwege Europese staatssteunregels moeten wij openbaar maken welke ondernemers subsidie ontvingen en hoeveel subsidie zij kregen. Ook onder het Tijdelijk Steunkader COVID-19 moeten wij gegevens over uw subsidie op de website van de Europese Commissie publiceren. Het gaat daarbij onder meer om de naam en vestigingsplaats van de onderneming, de sector waarin u actief bent, of u een mkb'er bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie. De publicatie vindt plaats binnen een jaar na de datum van de verleningsbeschikking. De gegevens blijven minimaal 10 jaar beschikbaar. 

Lees meer over de publicatieverplichting.

Voorwaarden

Voor deze subsidie geldt een aantal voorwaarden.

Bekijk aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Nodig voor uw aanvraag

Voor uw aanvraag had u een aantal gegevens nodig.

Bekijk hoe het aanvraagproces eruitziet

Vorige subsidieperiodes

Bent u op zoek naar informatie over eerdere subsidieperiodes die inmiddels zijn gesloten?

Ga naar de TVL overzichtspagina

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?