Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2020

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
28 januari 2021

Bekijk wat er na uw aanvraag van de TVL Q4 2020 (periode van 1 oktober tot en met 31 december) gebeurde. En wat u nodig had voor uw aanvraag.

Ga direct naar uw TVL-dossier.

Behandeling van uw aanvraag

Wij behandelden alleen aanvragen die we tussen 25 november 2020 en 29 januari 2021 17:00 uur ontvingen. Bij de beoordeling gingen wij uit van de gegevens in het Handelsregister van KVK op 15 maart 2020.

Wanneer kreeg u de subsidie?

Keurden wij uw aanvraag goed? Dan stond het voorschot in principe binnen 5 werkdagen op uw rekening. Helaas duurde de extra voorschotbetaling van de TVL Q4 2020 langer dan wij eerder aangaven.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2 met machtiging RVO-diensten op niveau eH2 nodig.

Bepaling definitief bedrag of vaststelling

Na afloop van de subsidieperiode vroegen wij u per e-mail naar uw werkelijke omzet. Dit noemen we de vaststelling. U meldde vóór 3 september 2021 17:00 uur de omzet in het laatste kwartaal van 2020. U deed dit in uw online dossier.

U had tot 10 juni 2022 de kans om uw werkelijke omzet door te geven. Hadden wij op deze datum nog geen bericht van u ontvangen? Dan stelden wij de definitieve subsidie vast op basis van uw gegevens bij de Belastingdienst. 

Vaak hadden wij het formulier al voor u ingevuld met gegevens van de Belastingdienst. Als deze informatie klopt, hoefde u alleen nog akkoord te geven op het vaststellingsverzoek. Soms moest u de werkelijke omzetgegevens nog invullen of vroegen we u om aanvullende informatie. Hadden we uw gegevens juist en volledig ontvangen? Dan beslisten en betaalden we in 90% van de gevallen binnen 3 weken.

Hoe leverde u omzetgegevens juist en volledig aan?

Moest u de omzetcijfers zelf invullen of wilde u deze aanpassen? Dan gaf u uw inkomsten door zonder btw. U voegde bijlagen toe als bewijs, bij voorkeur de btw-aangifte(s) van het 4e kwartaal van 2020. Als we om ontbrekend bewijs moesten vragen, duurde het langer voordat we uw definitieve subsidie konden berekenen.

U kon de volgende stukken toevoegen als bewijs van uw omzet:

 1. btw-aangiftes van de subsidieperiode (en de referentieperiode als de omzet verschilde van de aanvraag), of
 2. een duidelijke uitdraai uit het boekhoudprogramma van de omzet: bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten goed zichtbaar zijn, of
 3. een goedgekeurde en gedeponeerde jaarrekening.

Inclusief verhoging subsidiepercentage en eventuele VGD

Wij keerden het resterende bedrag van de definitieve subsidie tegelijk uit met het verhoogde subsidiepercentage en de Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). De Europese Commissie keurde deze uitbreidingen van de TVL Q4 2020 op 12 februari goed.

Hoogte van de definitieve subsidie

Was het omzetverlies gelijk aan uw opgegeven schatting? Dan ontving u de laatste 20%. Was het omzetverlies hoger, dan ontving u alsnog een hogere subsidie. Bij een lager omzetverlies ontving u minder dan 20% of u betaalde (een deel van) het voorschot terug. U stuurde bewijsstukken mee. Anders moest u het ontvangen voorschot terugbetalen.

TVL is onbelast, wel opgeven bij de Belastingdienst

De TVL is onbelast. U gaf de TVL in uw aangifte inkomstenbelasting over 2021 op bij de rubrieken ‘Vrijgestelde winstbestanddelen’ en Buitengewone baten en lasten. U betaalde hierover geen belasting. Voor neer informatie verwijzen wij u naar de Belastingdienst.

Terugbetalen van TVL

Is het voor u moeilijk het te veel ontvangen voorschot niet in één keer terug te betalen? Dan mag u dit bedrag in 6, 12, 18 of 24 maanden terugbetalen. Of vraag een persoonlijke betalingsregeling aan. We rekenen geen rente over het bedrag dat terugbetaald moet worden. Bekijk alle betalingsmogelijkheden.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing over uw subsidieaanvraag of over de definitieve vaststelling? Op de pagina Bezwaar maken tegen een TVL-beslissing leest u hoe u bezwaar maakt.

Controle en handhaving

Tot 5 jaar na het vaststellen van de definitieve subsidie kunnen wij aanvragen achteraf controleren. Daarbij vragen wij soms om extra bewijsmateriaal. Blijkt bij de controle dat u geen recht had op de subsidie? Dan moet u het ontvangen bedrag terugbetalen.

Dient u na het verlenen van TVL-subsidie een suppletie (toevoeging aan uw inkomsten- of vennootschapsbelasting) in bij de Belastingdienst? En blijkt hieruit dat u niet meer aan de voorwaarden van de TVL voldoet? Dan trekken we uw subsidie alsnog in.

Publicatieverplichting

Europese staatssteunregels verplicht ons openbaar te maken welke ondernemers subsidie ontvingen en hoeveel subsidie zij kregen. Ook onder het Tijdelijk Steunkader COVID-19 zijn wij verplicht wij gegevens over uw subsidie op de website van de Europese Commissie te publiceren. Het gaat daarbij onder meer om de naam en vestigingsplaats van de onderneming, de sector waarin u actief bent, of u een mkb'er bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie. De publicatie vindt plaats binnen een jaar na de datum van de verleningsbeschikking. De gegevens blijven minimaal 10 jaar beschikbaar.

Lees meer over de publicatieverplichting.

Voorwaarden

Voor deze subsidie gold een aantal voorwaarden.

Bekijk aan welke voorwaarden u moest voldoen

Nodig voor uw aanvraag

Voor de TVL Q4 2020 had u de volgende gegevens voor uw aanvraag nodig:

 • Identificatie: eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD. Als u DigiD gebruikte, moest u degene zijn die bij KVK geregistreerd stond als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. (Sinds juli 2021 bestaat eHerkenning niveau 1 niet meer)
 • KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN).
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Het bankrekeningnummer dat op naam stond van uw onderneming. Had u een eenmanszaak en had u geen zakelijk bankrekeningnummer? Dan mocht u uw privérekeningnummer doorgeven waarop de zakelijke transacties uit uw onderneming plaatsvonden. Let op: het rekeningnummer dat u bij uw aanvraag invulde, gebruikten wij voor het overmaken van de tegemoetkoming. 
 • Welke omzetgegevens u nodig had, hing af van de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK.

Heeft u uw bedrijf voor 2 oktober 2019 voor het eerst ingeschreven in het Handelsregister van KVK?

 • Als u omzetbelasting (btw) betaalde: pdf’s van de btw-aangiften van het 4e kwartaal van 2019 (Q4 2019, oktober-december 2019). Als u de aangiften niet had, mocht u ook een pdf van uw omzet over het 4e kwartaal van 2019 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moesten duidelijk zichtbaar zijn.
 • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalde: een pdf van uw omzet over het 4e kwartaal van 2019 uit uw eigen boekhoudprogramma. Uw bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moesten duidelijk zichtbaar zijn. Als u deze niet had, mocht u ook een pdf van de jaarrekening over 2019 uploaden.

Heeft u uw bedrijf na 1 oktober 2019 en uiterlijk op 15 december 2019 voor het eerst ingeschreven?

 • Als u omzetbelasting (btw) betaalde: pdf’s van de btw-aangiften van de eerste 3 volle maanden volgend op de maand waarin u bent gestart met uw bedrijf. Uw startdatum is de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK. Als u de aangiften niet had, mocht u ook een pdf van uw omzet in de eerste 3 volle maanden volgend op de maand waarin u bent gestart met uw bedrijf uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moesten duidelijk zichtbaar zijn.
 • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalde: een pdf van uw omzet over eerste 3 volle maanden na de start van uw bedrijf uit uw eigen boekhoudprogramma. Uw bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moesten duidelijk zichtbaar zijn. Als u deze niet had, mocht u ook een pdf van de jaarrekening over 2019 uploaden.

Heeft u uw bedrijf na 15 december 2019 en uiterlijk op 29 februari 2020 voor het eerst ingeschreven?

 • Als u omzetbelasting (btw) betaalde: pdf’s van de btw-aangiften na de dag van de start van uw bedrijf tot met 15 maart 2020. Uw startdatum is de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK. Als u de aangiften niet had, mocht u ook een pdf van uw omzet na de dag van de start van uw bedrijf tot met 15 maart 2020 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moesten duidelijk zichtbaar zijn.
 • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalde: een pdf van de jaarrekening over 2019 en omzetgegevens uit uw eigen boekhoudprogramma vanaf 1 januari tot en met 15 maart 2020. Als u geen jaarrekening had over 2019, mocht u ook alleen een pdf van uw omzet vanaf de start van uw bedrijf tot met 15 maart 2020 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moesten duidelijk zichtbaar zijn. Uw startdatum was de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK.

Heeft u uw bedrijf na 29 februari 2020 en uiterlijk op 15 maart 2020 voor het eerst ingeschreven?

Om de minimale subsidie van € 750 te ontvangen, moest u verklaren dat uw vaste lasten van oktober tot en met december 2020 minimaal € 3.000 waren.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?