Gesloten voor aanvragen

Aanvraagproces Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE) Q4 2020

Gepubliceerd op:
4 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
21 augustus 2023

Bekijk hoe het aanvraagproces voor de Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE) Q4 2020 verliep. Van voorbereiden en aanvragen tot wat er na uw aanvraag gebeurde.

De regeling is nu gesloten. Aanvragen was mogelijk van 8 februari om 12:00 uur tot en met 18 maart 2021 (17:00 uur).

U kon alléén de VLE Q4 2020 aanvragen als u van ons een servicebericht per e-mail had ontvangen. Ontving u de TVL juni - september 2020 en voldeed u mogelijk aan de overige voorwaarden? Dan stuurden we u een servicebericht.

Bekijk de voorwaarden.

Aanvragen

De VLE Q4 2020 was online aan te vragen. Het was aan te bevelen om vooraf alle gegevens te verzamelen die u voor uw aanvraag nodig had.

Wat had u nodig?

 • U had minimaal eHerkenning niveau 1 met machtiging 'mijn.rvo.nl (voor een aantal subsidieregelingen)' nodig. U vroeg de machtiging aan bij uw eHerkenningsleverancier.
 • KVK-nummer van uw onderneming (dus niet het vestigingsnummer/RSIN).
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Het bankrekeningnummer dat op naam stond van uw onderneming. Had u een eenmanszaak en had u geen zakelijk bankrekeningnummer? Dan mocht u uw privérekeningnummer doorgeven waarop de zakelijke transacties uit uw onderneming plaatsvonden. Let op: het rekeningnummer dat u bij uw aanvraag invulde, gebruikten wij voor het overmaken van de tegemoetkoming. 
 • Omzetgegevens over het 4e kwartaal van 2019.
 • De volgende bestanden kon u toevoegen als bijlage:
  - btw-aangiften 4e kwartaal 2019;
  - opgave evenementenomzet;
  - verklaring van deskundige derde bij een totale omzet hoger dan € 100.000 in het 2e en 3e kwartaal van 2019.

Btw-aangiften 4e kwartaal 2019

U stuurde bij voorkeur pdf-bestanden mee, die u kreeg van de Belastingdienst bij uw btw-aangifte. Had u deze documenten niet meer? U kon ze nogmaals downloaden in uw Zakelijk Domein bij de Belastingdienst. Had u de bestanden niet of was u niet btw-plichtig? Dan voegde u een uitdraai uit uw boekhoudprogramma toe. Dit overzicht moest op naam van de aanvrager staan. Ook moest(en) de periode(s) waarover u de omzet opgaf duidelijk te zien zijn. Met de originele btw-aangifte als pdf van de Belastingdienst konden we uw aanvraag sneller beoordelen.

Opgave evenementenomzet

Bij uw aanvraag stuurde u een opgave van uw evenementenomzet mee om te laten zien dat u minimaal 50% van uw omzet behaalde uit het organiseren van of het toeleveren aan publiek toegankelijke evenementen, zoals beschreven in deze regeling. U vond een template op in uw digitale dossier bij uw aanvraag. In dit template kon u de omzet van het 2e en 3e kwartaal 2019 opgeven van alle evenementen die u organiseerde of waaraan u heeft toegeleverde. U mocht alleen gebeurtenissen opgeven als deze voldeden aan de voorwaarden van een evenement.

Verklaring van deskundige derde

Was uw totale omzet in het 2e en 3e kwartaal van 2019 meer dan € 100.000? Dan voegde u bij uw aanvraag een verklaring van deskundige derde toe om dit te laten zien. U mocht de verklaring laten invullen door een financieel adviseur, belastingadviseur of boekhouder die niet in dienst, maar wel onafhankelijk van uw onderneming was. Het template vond u in uw digitale dossier bij uw aanvraag.

Aanvraag door intermediair via machtiging

Het was ook mogelijk om uw subsidie voor de VLE Q4 2020 door een boekhouder of intermediair (tussenpersoon) te laten aanvragen. U vulde hiervoor het webformulier 'Machtiging intermediair subsidies' in uw digitale dossier in. Uw tussenpersoon voegde dit formulier toe aan de aanvraag.

Na uw aanvraag

Wij toetsten of uw aanvraag aan de voorwaarden voldeed. Bij de beoordeling gingen wij uit van de gegevens in het Handelsregister van KVK op 14 september 2019.

Wanneer kreeg u de subsidie?

Wij namen uw aanvraag in behandeling nadat uw TVL juni - september 2020 was vastgesteld en uw definitieve subsidiebedrag over deze periode bekend was. Binnen 8 weken na de vaststelling van TVL juni - september 2020 hoorde u of wij uw VLE-aanvraag goedkeurden en vaststelden. Er volgde geen aparte vaststelling zoals bij de TVL. U ontving per e-mail een notificatie. Als wij uw aanvraag goedkeurden en direct vaststelden, dan stond het definitieve bedrag meestal binnen 4 weken na het verzenden van de notificatie op uw rekening.

Bekijk uw VLE Q4 2020-aanvraag
Bekijk de status van uw TVL-aanvraag voor juni - september 2020

Controle en handhaving

Tot 5 jaar na uitbetaling van de subsidie kunnen wij aanvragen achteraf controleren. Daarbij vragen wij mogelijk om extra bewijsmateriaal. Blijkt bij de controle dat u geen recht had op de subsidie? Dan betaalt u het ontvangen bedrag terug.

Vragen over de TVL?

 

 

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?