Gesloten voor aanvragen

Berekening Startersregeling Q4 2021

Gepubliceerd op:
30 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023

Op deze pagina leest u hoe we het bedrag van de Startersregeling Q4 2021 berekenden.

Hoe berekenden we de Startersregeling Q4 2021?

We bepaalden de hoogte van de subsidie als volgt:

subsidie = normale omzet in het referentiekwartaal  x omzetverlies in Q4 in % x aandeel vaste lasten (volgens SBI-code) in % x 100%

Voldeed u aan de voorwaarden? Dan ontving u een voorschot van 80% op basis van uw verwachte omzetverlies. Na afloop van de subsidieperiode vroegen wij u naar uw werkelijke omzet. Dit noemen we de vaststelling.

Uitleg over de berekening

Normale omzet

Normale omzet wordt ook wel referentieomzet genoemd. Onder omzet verstaan wij alle inkomsten zonder de ontvangen btw en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Eventuele al eerdere ontvangen TVL- of andere Covid-19-subsidies (zoals TOGS, NOW, etc.) tellen niet mee als omzet.

Voor de referentieperiode gebruikte u de omzetgegevens van Q3 2021.

Let op: u betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting over de subsidie die u ontving uit Startersregeling Q4 2022 (voor eerdere TVL-regelingen hoefde dat niet).

Omzetverlies

Voor het omzetverlies vergeleken we uw normale omzet (referentieomzet) met de (geschatte) omzet van oktober tot en met december 2021. Het omzetverlies moest minimaal 20% zijn. We berekenden het omzetverlies als volgt:

omzetverlies in % = (normale omzet – (geschatte) omzet oktober-december 2021) / normale omzet x 100

Aandeel vaste lasten

Voor de bepaling van de vaste lasten gebruiken we branchegegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Omdat we zoveel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk wilden helpen, maakten we geen gebruik van uw werkelijke vaste lasten. Het CBS beschikt over het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche, uitgedrukt in een percentage. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor uw branche staat dus vast en hangt samen met de SBI-code van uw hoofdactiviteit.

Bekijk het percentage vaste lasten dat bij uw SBI-code hoorde

De vaste lasten moesten na berekening hoger zijn dan € 1.500. We berekenden de vaste lasten als volgt:

vaste lasten = normale omzet x aandeel vaste lasten in %

Voorbeeld van een berekening

Uw onderneming A had in Q3 2021 € 100.000 omzet.
In Q4 2021 had u een (geschatte) omzet van € 60.000. Dat was een omzetverlies van 40%
Het aandeel vaste lasten dat bij de SBI-code hoort was 25%.
Het subsidiepercentage was 100%.
Uw onderneming A ontving: € 100.000 x 40% x 25% x 100% = € 10.000 met een voorschot van 80% (= € 8.000). Bij de vaststelling van de Startersregeling Q4 2021 gaf u het daadwerkelijke omzetverlies van het 3e kwartaal aan ons door. U ontving dan de rest van de subsidie of betaalde een deel terug als het omzetverlies lager was dan verwacht.

Vragen over de startersregeling?

Neem contact met ons op

Info in English

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?