Gesloten voor aanvragen

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021 Startende ondernemingen

Laatst gecontroleerd op:
24 augustus 2023
Gepubliceerd op:
30 mei 2022

Schreef u uw mkb-onderneming voor het eerst in bij de KVK in de periode na 30 juni 2020 en uiterlijk 30 juni 2021? En draaide u in het 4e kwartaal van 2021 minder omzet dan verwacht door de coronamaatregelen? Dan kon u in aanmerking komen voor coronasteun voor starters. Tot 2 augustus 2022 17.00 uur kon u een aanvraag indienen voor de regeling TVL Q4 2021 Startende ondernemingen. 

De Startersregeling Q4 2021 was open voor aanvragen van 7 juni 2022 09:00 uur tot 2 augustus 17:00 uur.

Lees hoe het aanvraagproces verliep.

Bekijk in 1 minuut waar de TVL Startersregeling over ging.

Twee aparte regelingen: Q4 2021 en Q1 2022

De Startersregeling Q4 2021 gold alleen voor omzetverlies door coronamaatregelen in het 4e kwartaal van 2021. Daarnaast was er de Startersregeling Q1 2022. Die was er voor omzetverlies door coronamaatregelen in het 1e kwartaal van 2022. U kon beide startersregelingen apart aanvragen.

Voorwaarden coronasteun voor starters

De belangrijkste voorwaarden voor de steunmaatregelen vanwege corona voor starters: 

  • U had een mkb-onderneming. Om te toetsen of uw organisatie een mkb-onderneming is, gebruikt u de online mkb-toets.
  • U schreef deze mkb-onderneming voor het eerst in bij de KVK na 30 juni 2020 en uiterlijk op 30 juni 2021.
  • Het omzetverlies in het 4e kwartaal (Q4) 2021 was 20% of hoger, in vergelijking met Q3 2021. 
  • De subsidie werd gebaseerd op het omzetverlies, het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code van de hoofdactiviteit hoort en het subsidiepercentage van 100%.
  • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal was € 1.500.
  • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal was € 100.000.
  • Bij een aanvraag voor een subsidiebedrag van meer dan € 25.000, was u  verplicht een verklaring van een deskundige derde aan te leveren. Zoals een verklaring van een accountant of een boekhouder: de zogenoemde derdenverklaring.
  • Uw onderneming had minimaal een vestiging in Nederland, met een aparte voordeur of opgang van het huisadres. Op deze vestigingseis waren een paar uitzonderingen, zoals goederenvervoer, markthandel, kermisattracties, taxichauffeurs, rijinstructeurs en sommige horeca. Zie hiervoor ook: Voorwaarden Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021.
  • Uw onderneming moest minimaal € 1.500 vaste lasten hebben per kwartaal. De gemiddelde hoogte van de vaste lasten in een kwartaal werd berekend met de omzet en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoorde. Het ging daarbij dus niet om uw werkelijke vaste lasten.

Let op: u betaalde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over de subsidie die u ontving uit de Startersregeling Q4 2021 (voor eerdere TVL-regelingen hoefde dat niet).

Lees alle voorwaarden.

Hoogte van de subsidie

Hoeveel u ontving, hing af van uw omzetverlies en uw branche. Belangrijk: de Belastingdienst ziet deze subsidie als omzet. U moest dus belasting betalen over de starterssubsidie. Dit was anders dan bij alle andere TVL-openstellingen.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag toetsten wij of uw aanvraag aan de voorwaarden voldeed. Hoe ging het verder nadat u uw aanvraag had ingediend? Wanneer kreeg u subsidie? Bekijk wat er na uw aanvraag gebeurde.

Na uw aanvraag Startersregeling Q4 2021.

Berekening

Lees hoe we de Startersregeling Q4 2021 berekenden. Met een uitleg over de berekening en een rekenvoorbeeld.

Berekening Startersregeling Q4 2021.

Controle en handhaving

Wij controleerden de aanvragen en gebruiken daarbij gegevens van de Belastingdienst. Ook als deze via een intermediair liepen. Constateerden wij dat u geen recht had op de tegemoetkoming? Dan konden wij uw aanvraag afwijzen. Als wij de tegemoetkoming ten onrechte hadden verstrekt, corrigeerden wij dit bij de vaststelling. Bij de vaststelling konden wij het uitbetaalde bedrag lager of op € 0 vaststellen. U moest het te veel betaalde bedrag dan terugbetalen.

Dient u na het verlenen van TVL-subsidie een suppletie (toevoeging aan uw inkomsten- of vennootschapsbelasting) in bij de Belastingdienst? En blijkt hieruit dat u niet meer aan de voorwaarden van de TVL voldoet? Dan trekken we uw subsidie alsnog in. Dit kan tot 5 jaar na de vaststelling van de subsidie.

Vragen over de startersregeling?

Neem contact met ons op

Info in English

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?