Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag Startersregeling Q4 2021

Laatst gecontroleerd op:
12 oktober 2023
Gepubliceerd op:
30 mei 2022

Op deze pagina leest u wat er na uw aanvraag van de Startersregeling Q4 2021 gebeurde.

Toetsen van uw aanvraag

Wij toetsten of uw aanvraag aan de voorwaarden voldeed. Wij namen aanvragen in behandeling die we tussen 7 juni 2022 09:00 uur en 2 augustus 2022 17:00 uur ontvingen.

Wanneer kreeg u de subsidie?

Binnen 8 weken hoorde u of wij uw aanvraag goedkeurden. U ontving onze beslissing per e-mail. Wij hadden de mogelijkheid de beoordelingstermijn met nog eens 8 weken te verlengen. Als dit nodig was, ontving u hier altijd bericht over.

Bekijk wanneer u uw aanvraag indiende

Bepaling definitief bedrag of vaststelling

Na afloop van de subsidieperiode vroegen wij u per e-mail naar uw werkelijke omzet. Dit noemen we de vaststelling. U meldde uw omzet uiterlijk 1 februari 2023* 23:59 uur. U deed dit in uw online dossier. In uw dossier klikte u bij de door u aangevraagde regeling op 'Aanvraag Beheren'. Vaak hadden wij het formulier al voor u ingevuld met gegevens van de Belastingdienst. Als deze gegevens klopten, hoefde u alleen nog akkoord te geven op het vaststellingsverzoek. Soms moest u de werkelijke omzetgegevens nog invullen of vroegen we u om aanvullende informatie.

* Deze datum wijzigde van 1 december 2022 naar 1 februari 2023. Zie hiervoor de publicatie in de Staatscourant op 18 oktober 2022.

Hoe leverde u omzetgegevens juist en volledig aan?

Moest u de omzetcijfers zelf invullen of wilde u deze aanpassen? Dan kon u uw inkomsten doorgeven zonder btw. Bijlagen voegde u toe als bewijs, bij voorkeur de btw-aangifte(s) van het 4e kwartaal van 2022. Als we om ontbrekend bewijs moesten vragen, duurde het langer voordat we uw definitieve subsidie konden berekenen.
U kon de volgende stukken toevoegen als bewijs van uw omzet:

  1. btw-aangiftes van de subsidieperiode (en de referentieperiode als de omzet verschilde van de aanvraag), of
  2. een duidelijke uitdraai uit het boekhoudprogramma van de omzet: bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moesten goed zichtbaar zijn, of
  3. een goedgekeurde en gedeponeerde jaarrekening.

Hoogte van de definitieve subsidie

U kreeg zo snel mogelijk bericht over het definitieve bedrag waarop u recht had. Was het omzetverlies gelijk aan de schatting in de aanvraag? Dan behield u het voorschot van 80% dat u kreeg na uw aanvraag. Daarnaast ontving u de laatste 20%. Was uw werkelijke omzetverlies hoger? Dan ging de subsidie ook omhoog. Was uw omzetverlies lager dan vooraf opgegeven? Dan kreeg u minder dan 20% uitgekeerd of moest u (een deel van) het voorschot terugbetalen.

Startersregeling Q4 2021 is belast, opgeven bij de Belastingdienst

Let op: u betaalt inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over de subsidie die u ontving uit de Startersregeling Q4 2021 (voor eerdere TVL-regelingen hoefde dat niet).

Publicatie van uw TVL-subsidie

Als overheid willen we transparant zijn en laten zien waar het publieke geld aan uitgegeven wordt. Op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat publiceren we daarom voor de TVL Startersregelingen Q4 2021 en Q1 2022 alle uitgekeerde TVL-subsidies.

Welke gegevens publiceren wij?

Wij publiceren onder meer de naam en vestigingsplaats van de onderneming, de sector waarin u actief bent, het subsidiebedrag en het doel van de subsidie.

Terugbetalen

Ontving u te veel aan voorschot en lukt terugbetalen niet in één keer? Vraag dan om een betalingsregeling die bij u past. U kunt dit bedrag in 6, 12, 18 of 24 maanden terugbetalen. We rekenen geen rente over het bedrag dat terugbetaald moet worden.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing over uw subsidieaanvraag of over de definitieve vaststelling? Op de pagina Bezwaar maken tegen een beslissing leest u hoe u bezwaar maakt.

Controle en handhaving

Tot 5 jaar na het vaststellen van de definitieve subsidie kunnen wij aanvragen achteraf controleren. Daarbij vragen wij soms om extra bewijsmateriaal. Blijkt bij de controle dat u geen recht had op de subsidie? Dan moet u het ontvangen bedrag terugbetalen.

Dient u na het verlenen van TVL-subsidie een suppletie (toevoeging aan uw inkomsten- of vennootschapsbelasting) in bij de Belastingdienst? En blijkt hieruit dat u niet meer aan de voorwaarden van de TVL voldoet? Dan trekken we uw subsidie alsnog in.

Voorwaarden

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moest u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Bekijk aan welke voorwaarden u moest voldoen.

Vragen over de startersregeling?

Neem contact met ons op

Info in English

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?