Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag Startersregeling Q4 2021

Gepubliceerd op:
30 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
8 februari 2023

Op deze pagina leest u wat er na uw aanvraag gebeurt.

Wij toetsen uw aanvraag

Wij toetsen of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Wij namen aanvragen in behandeling die we tussen 7 juni 2022 09:00 uur en 2 augustus 2022 17:00 uur ontvingen.

Wanneer krijgt u de subsidie?

Binnen 8 weken hoort u of wij uw aanvraag goedkeuren. U ontvangt onze beslissing per e-mail. Wij hebben de mogelijkheid de beoordelingstermijn met nog eens 8 weken te verlengen. Als dit nodig is, ontvangt u hier altijd bericht over.

Bekijk wanneer u uw aanvraag heeft ingediend.

Bepaling definitief bedrag of vaststelling

Na afloop van de subsidieperiode vragen wij u (per e-mail) naar uw werkelijke omzet. Dit noemen we de vaststelling. U meldt de omzet uiterlijk 1 februari 2023* 23:59 uur. U gaat hiervoor naar uw online dossier. Vervolgens klikt u bij de door u aangevraagde regeling op 'Aanvraag Beheren'. Vaak hebben wij het formulier al voor u ingevuld met gegevens van de Belastingdienst. Als deze gegevens kloppen, hoeft u alleen nog akkoord te geven op het vaststellingsverzoek. Soms moet u de werkelijke omzetgegevens nog invullen of vragen we u om aanvullende informatie.

* Deze datum is gewijzigd van 1 december 2022 naar 1 februari 2023. Zie hiervoor de publicatie in de Staatscourant op 18 oktober 2022.

Hoe levert u omzetgegevens juist en volledig aan?

Moet u de omzetcijfers zelf invullen of wilt u deze aanpassen? Geef uw inkomsten dan door zonder btw. En voeg bijlagen toe als bewijs, bij voorkeur de btw-aangifte(s) van het 4e kwartaal van 2022. Als we om ontbrekend bewijs moeten vragen, duurt het langer voordat we uw definitieve subsidie kunnen berekenen.
U kunt de volgende stukken toevoegen als bewijs van uw omzet:

  1. btw-aangiftes van de subsidieperiode (en de referentieperiode als de omzet verschilde van de aanvraag), of
  2. een duidelijke uitdraai uit het boekhoudprogramma van de omzet: bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten goed zichtbaar zijn, of
  3. een goedgekeurde en gedeponeerde jaarrekening.

Hoogte van de definitieve subsidie

U krijgt zo snel mogelijk bericht over het definitieve bedrag waar u recht op heeft. Is het omzetverlies gelijk aan de schatting in de aanvraag? Dan behoudt u het voorschot van 80% dat u kreeg na uw aanvraag. Daarnaast ontvangt u de laatste 20%. Is uw werkelijke omzetverlies hoger? Dan gaat de subsidie ook omhoog. Is uw omzetverlies lager dan vooraf opgegeven? Dan krijgt u minder dan 20% uitgekeerd of moet u (een deel van) het voorschot terugbetalen.

Startersregeling Q4 2021 is belast, opgeven bij de Belastingdienst

Let op: u betaalt inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over de subsidie die u ontvangt uit de Startersregeling Q4 2021 (voor eerdere TVL-regelingen hoefde dat niet).

Publicatie van uw TVL-subsidie

Als overheid willen we transparant zijn en laten zien waar het publieke geld aan uitgegeven wordt. Op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat publiceren we daarom voor de TVL Startersregelingen Q4 2021 en Q1 2022 alle uitgekeerde TVL-subsidies.

Welke gegevens publiceren wij?

Wij publiceren onder meer de naam en vestigingsplaats van de onderneming, de sector waarin u actief bent, het subsidiebedrag en het doel van de subsidie.

Terugbetalen

Moet u (een deel van) het te veel betaalde voorschot terugbetalen en lukt dat niet in één keer? Vraag dan om een betalingsregeling die bij u past. U kunt dit bedrag in 6, 12, 18 of 24 maanden terugbetalen. We rekenen geen rente over het bedrag dat terugbetaald moet worden.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing over uw subsidieaanvraag of over de definitieve vaststelling? Dan kunt u bezwaar maken. Op de pagina Bezwaar maken tegen een beslissing leest u wat u hiervoor moet doen.

Controle en handhaving

Wij controleren uw aanvraag en gebruiken daarbij gegevens van de Belastingdienst. Ook als deze via een intermediair lopen. Constateren wij dat u geen recht hebt op de tegemoetkoming? Dan kunnen wij uw aanvraag afwijzen. Als wij de tegemoetkoming ten onrechte hebben verstrekt, corrigeren wij dit bij het berekenen van de definitieve subsidie, de vaststelling. Bij de vaststelling kunnen wij het uitbetaalde bedrag lager of op € 0 vaststellen. U moet het te veel betaalde bedrag dan terugbetalen.

Voorwaarden

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Bekijk aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Vragen over de startersregeling?

Neem contact met ons op

Info in English

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?