Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag TVL 1 juni tot en met 30 september 2020

Gepubliceerd op:
17 november 2020
Laatst gecontroleerd op:
12 september 2022

Bekijk wat er na uw aanvraag voor de TVL voor de periode van 1 juni tot en met 30 september gebeurt. En wat u nodig had voor uw aanvraag.

Ga direct naar uw TVL-dossier.

Behandelen van uw aanvraag

Wij behandelden alleen aanvragen die tussen 29 juni en 30 oktober 2020, 17:00 uur binnenkwamen. Bij de beoordeling gingen wij uit van de gegevens in het Handelsregister van KVK op 15 maart 2020.

Wanneer krijgt u de subsidie?

Hebben wij uw aanvraag goedgekeurd? Dan heeft u het voorschot inmiddels ontvangen.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2 met machtiging RVO-diensten op niveau eH2 nodig.

Bepaling definitief bedrag of vaststelling

Na afloop van een subsidieperiode vragen wij u (per e-mail) naar uw werkelijke omzet. Dit noemen we de vaststelling. U kreeg in februari een e-mail van ons. En u heeft vóór 1 juni 2021 de omzet in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 doorgegeven. Bij voorkeur met btw-aangiftes van het 2e en 3e kwartaal van 2020.

U had tot 10 juni 2022 de kans om uw werkelijke omzet door te geven. Hadden wij op deze datum nog geen bericht van u ontvangen? Dan stellen wij de definitieve subsidie vast op basis van uw gegevens bij de Belastingdienst. 

U krijgt zo snel mogelijk bericht over het definitieve bedrag waar u recht op heeft. Hebben wij de gegevens juist en volledig ontvangen? Dan beslissen en betalen we in 90% van de gevallen binnen 3 weken.

Hoogte van de definitieve subsidie

Is het omzetverlies gelijk aan uw opgegeven schatting? Dan ontvangt u de laatste 20%. Is het omzetverlies hoger, dan ontvangt u alsnog een hogere subsidie. Bij een lager omzetverlies ontvangt u minder dan 20% of u betaalt (een deel van) het voorschot terug.

Wilt u zelf alvast een schatting maken van uw definitieve subsidiebedrag  voor deze periode? Raadpleeg de Adviestool.

TVL is onbelast, wel opgeven bij de Belastingdienst

De TVL is onbelast. U geeft de TVL in uw aangifte inkomstenbelasting over 2021 op bij de rubrieken ‘Vrijgestelde winstbestanddelen’ en Buitengewone baten en lasten. U betaalt hierover geen belasting. Meer informatie kunt u opvragen bij de Belastingdienst.

Terugbetalen van TVL

Kunt u het te veel ontvangen voorschot niet in één keer terugbetalen? Dan kunt u dit bedrag in 6, 12, 18 of 24 maanden terugbetalen. U kunt ook een persoonlijke betalingsregeling aanvragen. We rekenen geen rente over het bedrag dat terugbetaald moet worden. Bekijk alle betalingsmogelijkheden.

Controle en handhaving

Tot 5 jaar na uitbetaling van de definitieve subsidie kunnen wij aanvragen achteraf controleren. Daarbij vragen wij soms om extra bewijsmateriaal. Blijkt bij de controle dat u geen recht had op de subsidie? Dan moet u het ontvangen bedrag terugbetalen.

Dient u na het verlenen van TVL-subsidie een suppletie (toevoeging aan uw inkomsten- of vennootschapsbelasting) in bij de Belastingdienst? En blijkt hieruit dat u niet meer aan de voorwaarden van de TVL voldoet? Dan trekken we uw subsidie alsnog in. Dit kan tot 5 jaar na de vaststelling van de subsidie. 

Publicatieverplichting

Vanwege Europese staatssteunregels moeten wij openbaar maken welke ondernemers subsidie ontvingen en hoeveel subsidie zij kregen. Ook onder het Tijdelijk Steunkader COVID-19 moeten wij gegevens over uw subsidie op de website van de Europese Commissie publiceren. Het gaat daarbij onder meer om de naam en vestigingsplaats van de onderneming, de sector waarin u actief bent, of u een mkb-er bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie. De publicatie vindt plaats binnen een jaar na de datum van de verleningsbeschikking. De gegevens blijven minimaal 10 jaar beschikbaar.

Lees meer over de publicatieverplichting.

Voorwaarden

Voor deze subsidie geldt een aantal voorwaarden.

Bekijk aan welke voorwaarden u moest voldoen

Nodig voor uw aanvraag

Voor TVL 1 juni tot en met 30 september 2020 had u de volgende gegevens voor uw aanvraag nodig:

 • Identificatie: eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD. Als u DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Om de aanvraag in te zien kunt u ook na 12 april 2021 eHerkenning niveau 2 of DigiD gebruiken. Als u verder geen TVL aanvraagt, is het ook niet nodig om hiervoor eHerkenning niveau 3 aan te schaffen.
 • KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN).
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming. Heeft u een eenmanszaak en heeft u geen zakelijk bankrekeningnummer? Dan mag u uw privérekeningnummer doorgeven waarop de zakelijke transacties uit uw onderneming plaatsvinden. Let op: het rekeningnummer dat u bij uw aanvraag invult, gebruiken wij voor het overmaken van de tegemoetkoming. Controleer deze daarom goed!

Heeft u uw bedrijf voor of op 1 april 2019 voor het eerst ingeschreven in het Handelsregister van KVK?

 • Als u omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften van het 2e en 3e kwartaal van 2019 (Q2 en Q3, april-september 2019). Als u de aangiften niet heeft, mag u ook een pdf of uitdraai van uw omzet over het 2e en 3e kwartaal van 2019 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn.
 • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf of uitdraai van uw omzet over het 2e en 3e kwartaal van 2019 uit uw eigen boekhoudprogramma. Uw bedrijfsnaam en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn. Als u deze niet heeft, mag u ook een pdf van de jaarrekening over 2019 uploaden.

Heeft u uw bedrijf na 1 april 2019 en uiterlijk op 15 november 2019 voor het eerst ingeschreven?

 • Als u omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften van de eerste 4 volle maanden na de start van uw bedrijf. Uw startdatum is de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK. Als u de aangiften niet heeft, mag u ook een pdf of uitdraai van uw omzet in de eerste 4 volle maanden na de start van uw bedrijf uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn.
 • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf of uitdraai van uw omzet over eerste 4 volle maanden na de start van uw bedrijf uit uw eigen boekhoudprogramma. Uw bedrijfsnaam en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn. Als u deze niet heeft, mag u ook een een pdf van de jaarrekening over 2019 uploaden.

Heeft u uw bedrijf na 15 november 2019 en uiterlijk op 29 februari 2020 voor het eerst ingeschreven?

 • Als u omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften vanaf de start van uw bedrijf tot met 15 maart 2020. Uw startdatum is de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK. Als u de aangiften niet heeft, mag u ook een pdf of uitdraai van uw omzet vanaf de start van uw bedrijf tot met 15 maart 2020 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn.
 • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf van de jaarrekening over 2019 en omzetgegevens uit uw eigen boekhoudprogramma vanaf 1 januari tot en met 15 maart 2020. Als u geen jaarrekening heeft over 2019, mag u ook alleen een pdf of uitdraai van uw omzet vanaf de start van uw bedrijf tot met 15 maart 2020 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn. Uw startdatum is de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK.

Heeft u uw bedrijf na 29 februari en uiterlijk op 15 maart 2020 voor het eerst ingeschreven?

Om de minimale tegemoetkoming van € 1.000 te ontvangen, moet u verklaren dat uw vaste lasten van juni tot en met september 2020 minimaal € 4.000 zijn.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?