Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag TVL 1 juni tot en met 30 september 2020

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
17 november 2020

Bekijk wat er na uw aanvraag voor de TVL voor de periode van 1 juni tot en met 30 september gebeurde. En wat u nodig had voor uw aanvraag.

Ga direct naar uw TVL-dossier.

Behandelen van uw aanvraag

Wij behandelden alleen aanvragen die tussen 29 juni en 30 oktober 2020, 17:00 uur binnenkwamen. Bij de beoordeling gingen wij uit van de gegevens in het Handelsregister van KVK op 15 maart 2020.

Wanneer kreeg u de subsidie?

Keurden wij uw aanvraag goed? Dan heeft u het voorschot inmiddels ontvangen.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2 met machtiging RVO-diensten op niveau eH2 nodig.

Bepaling definitief bedrag of vaststelling

Na afloop van een subsidieperiode vroegen wij u per e-mail naar uw werkelijke omzet. Dit noemen we de vaststelling. U kreeg in februari een e-mail van ons met het verzoek om vóór 1 juni 2021 de omzet van de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 door te geven. Bij voorkeur met btw-aangiftes van het 2e en 3e kwartaal van 2020.

U had tot 10 juni 2022 de kans om uw werkelijke omzet door te geven. Hadden wij op deze datum nog geen bericht van u ontvangen? Dan stelden wij de definitieve subsidie vast op basis van uw gegevens bij de Belastingdienst. 

U kreeg zo snel mogelijk bericht over het definitieve bedrag waar u recht op had. Hadden wij de gegevens juist en volledig ontvangen? Dan beslisten en betaalden we in 90% van de gevallen binnen 3 weken.

Hoogte van de definitieve subsidie

Was het omzetverlies gelijk aan uw opgegeven schatting? Dan ontving u de laatste 20%. Was het omzetverlies hoger, dan ontving u alsnog een hogere subsidie. Bij een lager omzetverlies ontving u minder dan 20% of u betaalde (een deel van) het voorschot terug.

TVL is onbelast, wel opgeven bij de Belastingdienst

De TVL is onbelast. U gaf de TVL in uw aangifte inkomstenbelasting over 2021 op bij de rubrieken ‘Vrijgestelde winstbestanddelen’ en Buitengewone baten en lasten. U betaalde hierover geen belasting. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Belastingdienst.

Terugbetalen van TVL

Is het lastig om het te veel ontvangen voorschot in één keer terug te betalen? Dan kunt u dit bedrag in 6, 12, 18 of 24 maanden terugbetalen. Of vraag een persoonlijke betalingsregeling aan. We rekenen geen rente over het bedrag dat terugbetaald moet worden. Bekijk alle betalingsmogelijkheden.

Controle en handhaving

Tot 5 jaar na het vaststellen van de definitieve subsidie kunnen wij aanvragen achteraf controleren. Daarbij vragen wij soms om extra bewijsmateriaal. Blijkt bij de controle dat u geen recht had op de subsidie? Dan betaalt u het ontvangen bedrag terug.

Dient u na het verlenen van TVL-subsidie een suppletie (toevoeging aan uw inkomsten- of vennootschapsbelasting) in bij de Belastingdienst? En blijkt hieruit dat u niet meer aan de voorwaarden van de TVL voldoet? Dan trekken we uw subsidie alsnog in.

Publicatieverplichting

De Europese staatssteunregels verplichten ons openbaar te maken welke ondernemers subsidie ontvingen en hoeveel subsidie zij kregen. Ook onder het Tijdelijk Steunkader COVID-19 zijn wij verplicht gegevens over uw subsidie op de website van de Europese Commissie te publiceren. Het gaat daarbij onder meer om de naam en vestigingsplaats van de onderneming, de sector waarin u actief bent, of u een mkb-er bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie. De publicatie vindt plaats binnen een jaar na de datum van de verleningsbeschikking. De gegevens blijven minimaal 10 jaar beschikbaar.

Lees meer over de publicatieverplichting.

Voorwaarden

Voor deze subsidie gold een aantal voorwaarden.

Bekijk aan welke voorwaarden u moest voldoen

Nodig voor uw aanvraag

Voor de TVL 1 juni tot en met 30 september 2020 had u de volgende gegevens voor uw aanvraag nodig:

 • Identificatie: eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD. Als u DigiD gebruikte, moest u degene zijn die bij KVK geregistreerd stond als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Om de aanvraag in te zien kunt u ook na 12 april 2021 eHerkenning niveau 2 of DigiD gebruiken. Als u verder geen TVL aanvroeg, is het ook niet nodig om hiervoor eHerkenning niveau 3 aan te schaffen.
 • KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN).
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Het bankrekeningnummer dat op naam stond van uw onderneming. Had u een eenmanszaak en had u geen zakelijk bankrekeningnummer? Dan mocht u uw privérekeningnummer doorgeven waarop de zakelijke transacties uit uw onderneming plaatsvonden. Let op: het rekeningnummer dat u bij uw aanvraag invulde, gebruikteen wij voor het overmaken van de tegemoetkoming. 

Schreef u uw bedrijf voor of op 1 april 2019 voor het eerst in in het Handelsregister van KVK?

 • Als u omzetbelasting (btw) betaalde: pdf’s van de btw-aangiften van het 2e en 3e kwartaal van 2019 (Q2 en Q3, april-september 2019). Als u de aangiften niet had, mocht u ook een pdf of uitdraai van uw omzet over het 2e en 3e kwartaal van 2019 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam en de periodes moesten duidelijk zichtbaar zijn.
 • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalde: een pdf of uitdraai van uw omzet over het 2e en 3e kwartaal van 2019 uit uw eigen boekhoudprogramma. Uw bedrijfsnaam en de periodes moesten duidelijk zichtbaar zijn. Als u deze niet had, mocht u ook een pdf van de jaarrekening over 2019 uploaden.

Schreef u uw bedrijf na 1 april 2019 en uiterlijk op 15 november 2019 voor het eerst in?

 • Als u omzetbelasting (btw) betaalde: pdf’s van de btw-aangiften van de eerste 4 volle maanden na de start van uw bedrijf. Uw startdatum was de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK. Als u de aangiften niet had, mocht u ook een pdf of uitdraai van uw omzet in de eerste 4 volle maanden na de start van uw bedrijf uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam en de periodes moesten duidelijk zichtbaar zijn.
 • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalde: een pdf of uitdraai van uw omzet over eerste 4 volle maanden na de start van uw bedrijf uit uw eigen boekhoudprogramma. Uw bedrijfsnaam en de periodes moesten duidelijk zichtbaar zijn. Als u deze niet had, mocht u ook een een pdf van de jaarrekening over 2019 uploaden.

Schreef u uw bedrijf na 15 november 2019 en uiterlijk op 29 februari 2020 voor het eerst in?

 • Als u omzetbelasting (btw) betaalde: pdf’s van de btw-aangiften vanaf de start van uw bedrijf tot met 15 maart 2020. Uw startdatum was de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK. Als u de aangiften niet had, mocht u ook een pdf of uitdraai van uw omzet vanaf de start van uw bedrijf tot met 15 maart 2020 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam en de periodes moesten duidelijk zichtbaar zijn.
 • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalde: een pdf van de jaarrekening over 2019 en omzetgegevens uit uw eigen boekhoudprogramma vanaf 1 januari tot en met 15 maart 2020. Als u geen jaarrekening had over 2019, mocht u ook alleen een pdf of uitdraai van uw omzet vanaf de start van uw bedrijf tot met 15 maart 2020 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam en de periodes moesten duidelijk zichtbaar zijn. Uw startdatum was de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK.

Schreef u uw bedrijf na 29 februari en uiterlijk op 15 maart 2020 voor het eerst in?

Om de minimale tegemoetkoming van € 1.000 te ontvangen, verklaarde u dat uw vaste lasten van juni tot en met september 2020 minimaal € 4.000 zijn.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?