Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE) Q1 2021

Gepubliceerd op:
25 april 2021
Laatst gecontroleerd op:
26 mei 2021

Bekijk wat er na uw aanvraag Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE) Q1 2021 gebeurt. En wat u nodig had voor uw aanvraag.

Wanneer krijgt u de subsidie?

Wij toetsen of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Bij de beoordeling gaan wij uit van de gegevens in het Handelsregister van KVK op 14 september 2019.

Wanneer ontvangt u subsidie als u alleen VLE Q1 2021 aanvraagt?

Heeft u alleen VLE Q1 2021 aangevraagd? Dan nemen we uw aanvraag medio mei (na sluiting van TVL Q1 2021) in behandeling. Binnen 8 weken na datum van aanvraag hoort u of wij uw VLE-aanvraag goedkeuren. Er volgt geen aparte vaststelling zoals bij de TVL. U krijgt per e-mail een notificatie. Keuren wij uw aanvraag goed? Dan staat het definitieve bedrag meestal binnen 4 weken na het verzenden van de notificatie op uw rekening.

Wanneer ontvangt u subsidie als u VLE Q1 2021 én TVL Q1 2021 aanvraagt?

Als u naast VLE Q1 2021 ook TVL Q1 2021 heeft aangevraagd, kunnen wij uw aanvraag pas ná vaststelling van TVL Q1 2021 in behandeling nemen. De termijn voor het afhandelen is 8 weken na het indienen van uw aanvraag. U hoort dan of wij uw VLE-aanvraag goedkeuren en direct vaststellen. Tenzij u nog wacht op vaststelling van uw TVL-aanvraag. Dan kan het iets langer duren. Er volgt geen aparte vaststelling zoals bij de TVL. U ontvangt per e-mail een notificatie. Keuren wij uw aanvraag goed en stellen wij deze direct vast? Dan staat het definitieve bedrag meestal binnen 4 weken na het verzenden van de notificatie op uw rekening.

Controle en handhaving

Tot 5 jaar na uitbetaling van de subsidie kunnen wij aanvragen achteraf controleren. Daarbij kunnen wij om extra bewijsmateriaal vragen. Blijkt bij de controle dat u geen recht had op de subsidie? Dan moet u het ontvangen bedrag terugbetalen.

Nodig voor uw aanvraag

U kon VLE Q1 2021 aanvragen van 26 april 2021 (12:00 uur) tot en met 26 mei 2021 (17:00 uur).

Voor VLE Q1 2021 had u de volgende gegevens voor uw aanvraag nodig:

 • Minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging 'mijn.rvo.nl (voor een aantal subsidieregelingen)' nodig. U vraagt de machtiging aan bij uw eHerkenningsleverancier.
  Let op: als u voor het eerst eHerkenning aanvraagt en dit voor meerdere regelingen doet, raden wij u aan meteen eHerkenning 3 met machtiging 'mijn.rvo.nl (voor een aantal subsidieregelingen)' aan te vragen. Vraagt u alléén voor de VLE-subsidie eHerkenning aan, kies dan voor eHerkenning 2+.
 • KVK-nummer van uw onderneming (dus niet het vestigingsnummer/RSIN).
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming. Heeft u een eenmanszaak en heeft u geen zakelijk bankrekeningnummer? Dan mag u uw privérekeningnummer doorgeven waarop de zakelijke transacties uit uw onderneming plaatsvinden. Let op: het rekeningnummer dat u bij uw aanvraag invult, gebruiken wij voor het overmaken van de tegemoetkoming. Controleer dit daarom goed.
 • Omzetgegevens over het 1e kwartaal van 2019.
 • Zorg dat u de volgende bestanden gereed hebt om toe te voegen als bijlage:
  • btw-aangiften 2019, bij 'Btw-aangiften referentieperiode 2019' leest u welke referentieperiode u opgeeft;
  • opgave evenementenomzet;
  • verklaring van deskundige derde bij een totale omzet hoger dan € 100.000 in het 2e en 3e kwartaal van 2019.

Btw-aangiften referentieperiode 2019

Waarschijnlijk kunt u de btw-aangifte van het 1e kwartaal inleveren. Lukt dat niet omdat u later bent ingeschreven in het Handelsregister van KVK? Dan vindt u in onderstaande tabel het kwartaal waarover u de btw-aangiften indient:

Btw kwartaal
Referentieperiode Btw-aangiften indienen over
Ingeschreven vóór 1 januari 2019 1e kwartaal 2019
Ingeschreven vanaf 1 januari 2019 t/m 31 maart 2019 2e kwartaal 2019
Ingeschreven vanaf 1 april 2019 t/m 30 juni 2019 3e kwartaal 2019
Ingeschreven vanaf 1 juli 2019 t/m 13 september 2019 4e kwartaal 2019
Na 14 september 2019 ingeschreven U komt helaas niet in aanmerking voor VLE Q1 2021


Gebruik bij voorkeur pdf-bestanden die u kreeg van de Belastingdienst bij uw btw-aangifte. Heeft u deze documenten niet meer? U kunt ze nogmaals downloaden in uw Zakelijk Domein bij de Belastingdienst. We kunnen uw aanvraag sneller beoordelen als u de originele btw-aangifte van de Belastingdienst als pdf toevoegt. Heeft u de bestanden niet of bent u niet btw-plichtig? Voeg dan een uitdraai uit uw boekhoudprogramma toe. Dit overzicht moet op naam van de aanvrager staan. Ook moet(en) de periode(s) waarover u de omzet opgeeft duidelijk te zien zijn.

Opgave evenementenomzet

Bij uw aanvraag stuurt u een opgave van uw evenementenomzet mee. Zo laat u zien dat u minimaal 50% van uw omzet behaalt uit het organiseren van of het toeleveren aan publiek toegankelijke evenementen, zoals beschreven in deze regeling. U kunt de omzet van het 2e en 3e kwartaal 2019 opgeven van alle evenementen die u organiseerde of waaraan u heeft toegeleverd. Geef alleen gebeurtenissen op als deze voldoen aan de voorwaarden van een evenement.

Verklaring van deskundige derde

Was uw totale omzet in het 2e en 3e kwartaal van 2019 meer dan € 100.000? Dan voegt u bij uw aanvraag een verklaring van deskundige derde toe om dit te laten zien. U kunt de verklaring laten invullen door een financieel adviseur, belastingadviseur of boekhouder die niet in dienst, maar wel onafhankelijk van uw onderneming is.

Aanvraag door intermediair via machtiging

Het is ook mogelijk om uw subsidie voor VLE Q1 2021 door een tussenpersoon te laten aanvragen. Dit kan alleen met een machtiging. U kunt uw boekhouder of intermediair machtigen met het webformulier 'Machtiging intermediair subsidies' op mijn.rvo.nl. Uw tussenpersoon moet dit formulier toevoegen aan de aanvraag.

Vragen over TVL?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?