Gesloten voor aanvragen

Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding (UWH)

Laatst gecontroleerd op:
3 mei 2024
Gepubliceerd op:
7 april 2017

Gemeenten konden met deze Uitkoopregeling een uitkering aanvragen voor woningen die loodrecht onder een hoogspanningsverbinding staan. Woningeigenaren maakten zelf de keuze of ze gebruik wilden maken van de regeling.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. De regeling was geopend van 1 januari 2017 tot 1 oktober 2021.

Resultaten

In totaal zijn 266 aanvragen beschikt voor een bedrag van € 89.919.022,78. Hiervan zijn 231 woningen uitgekocht. Bij 35 woningen is niemand uitgekocht maar zijn de gemaakte voorbereidingskosten wel vergoed. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan gemeentelijke voorbereidingskosten en taxatiekosten.

In april 2022 zijn 19 aanvragen definitief vastgesteld. Dit betekent dat voor 212 aanvragen nog een eindverantwoording moet plaatsvinden.

De uitkering dekt de kosten van uitkoop van de eigenaar, van het verplaatsen van de woning of van de gemaakte kosten om te onderzoeken of uitkoop of verplaatsen mogelijk is.

De volledige naam is Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding.

Budget

Het totale budget was € 140 miljoen.

Voorwaarden

Een woning kwam in aanmerking voor de uitkoopregeling als deze op de peildatum van 1 januari 2017 en op het moment van de aanvraag voldeed aan deze voorwaarden:

  • recht onder of tussen de draden van een hoogspanningslijn van 220 of 380 kV (kilovolt) staat; of
  • recht onder of tussen de draden van een hoogspanningslijn van 50, 110 of 150 kV staat én buiten een bevolkingskern ligt; of
  • recht onder of tussen de draden van een hoogspanningslijn van 110 of 150 kV staat en binnen een bevolkingskern ligt, waarbij de tracélengte korter is dan 1 kilometer (of 500 meter in geval van een eind- of tussenstation).

Het ging daarbij om de volle breedte van de draden die tussen de masten hangen, dus inclusief de buitenste draad, ook als dat een bliksemdraad is. De woning hoefde niet helemaal onder de draden van een hoogspanningslijn te staan. Het moet om het woongedeelte gaan en niet om bijvoorbeeld een tuin of een losstaande schuur.

Een volledig overzicht van de voorwaarden staat in de tekst van de publicaties in de Staatscourant. U vindt ze hieronder bij Meer informatie.

Na uw aanvraag

U verantwoordt de besteding en uitvoering van deze uitkering via de SiSa-systematiek (single information, single audit). De SiSa-coördinator van uw gemeente kan u meer vertellen.

Meer informatie over SiSa van de Rijksoverheid

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?