Open voor aanvragen

Vroegefasefinanciering: Na uw aanvraag

Laatst gecontroleerd op:
4 januari 2024
Gepubliceerd op:
7 oktober 2020

U heeft Vroegefasefinanciering aangevraagd. Lees hier wat er gebeurt na uw aanvraag.

Wij beoordelen binnen 13 weken de binnengekomen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Is uw aanvraag volledig en is er nog budget beschikbaar? Dan neemt één van onze adviseurs contact met u op voor een intakegesprek. Daarna ontvangt u een uitnodiging om - samen met uw investeerder - uw plan toe te lichten bij de Adviescommissie Vroegefasefinanciering. De Adviescommissie vergadert in 2023 op de volgende data:

  • dinsdag 28 februari 2023
  • dinsdag 18 april 2023
  • donderdag 15 juni 2023
  • woensdag 30 augustus 2023
  • dinsdag 10 oktober 2023
  • woensdag 6 december 2023

Leden adviescommissie

Jan Cobbenhagen (voorzitter)
Christiaan Holland
Gitte Schober
Olga Liska-Luzi
Noor Sanders
Johannes Wolters
Hendrik van der Meulen

Uitvoeringsovereenkomst

Is de beslissing positief? Dan krijgt u bij de beslissing een geldleningovereenkomst en een machtigingsformulier. U ondertekent de overeenkomst en stuurt deze binnen 14 dagen terug. Vanaf dat moment houdt u zich aan de regels die hiervoor gelden.

Bekijk het model geldleningsovereenkomst voor een mkb-ondernemer of het model geldleningsovereenkomst voor innovatieve starters in de Staatscourant.

Met de ondertekening van het machtigingsformulier geeft u ons toestemming voor automatische incasso. U begint met terugbetalen in het 3e jaar na de start van het traject.

Regels overeenkomst

Zodra de geldleningovereenkomst is ingegaan, houdt u zich aan de volgende regels:

  • U voert de activiteiten uit waarvoor u de subsidie heeft gekregen. Deze zijn klaar op de einddatum die u heeft ingevuld op uw aanvraag.
  • Als wij een controle uitvoeren op uw activiteiten, werkt u hieraan mee. Een medewerker van RVO kan bij u op bezoek komen.
  • Als het nodig is, overlegt u ons documenten voor de Europese Commissie. De subsidie valt onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. De Europese Commissie kan binnen 10 jaar de subsidie terugvorderen als deze onrechtmatig blijkt.

Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunnen wij de lening geheel of gedeeltelijk intrekken en terugvorderen, inclusief wettelijke rente.

Voorschot

U hoeft geen voorschot aan te vragen. U ontvangt het eerste voorschot nadat wij de ondertekende geldleningsovereenkomst van u hebben ontvangen. Het tweede deel van de lening kunt u op verzoek ontvangen als u het voorschot heeft opgebruikt. Hiervoor stuurt u ons een Exceloverzicht van gemaakte kosten, inclusief kopieën van facturen.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u tijdens de looptijd van het traject een wijziging doorvoeren, bijvoorbeeld in de begroting, de planning of medewerkers? Bespreek dit dan eerst met uw projectadviseur. Voor sommige wijzigingen in uw projectplan of de uitvoering ervan heeft u namelijk vooraf toestemming nodig.

Voortgang doorgeven

Tijdens het traject dient u minimaal 1 keer een voortgangsverslag in. U gebruikt hiervoor het Model voortgangsverslag Vroegefasefinanciering. De data waarop u moet rapporteren, staan in de geldleningsovereenkomst.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van het traject vraagt u binnen 3 maanden vaststelling aan. Met uw aanvraag stuurt u een controleverklaring mee en een eindrapportage. Hieronder kunt u een modelverslag downloaden. U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op uw vaststellingsaanvraag.

Terugbetalen

Bij de vaststelling hoort ook een terugbetalingsschema. Het terugbetalen gebeurt via automatische incasso. U geeft hiervoor een machtiging af.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?