Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen

Laatst gecontroleerd op:
6 maart 2024
Gepubliceerd op:
21 maart 2022

Bent u van plan om een walstroomvoorziening aan te leggen in een Nederlandse zeehaven? En is deze walstroomvoorziening vooral bedoeld voor gebruik door zeeschepen? Dan krijgt u mogelijk subsidie voor de aanleg van deze walstroomvoorziening via de Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen 2022-2023.

Doel

Deze regeling heeft 2 doelen.

 1. Het verminderen van de stikstofdepositie (het neerslaan van stikstof) op stikstofgevoelige en met stikstof overbelaste Natura2000-gebieden en voor ruimtelijke ontwikkelingen die gebruik maken van het Stikstofregistratiesysteem (SSRS).
 2. Het verminderen van het geluid en verbetering van de luchtkwaliteit door het stimuleren van de aanleg van walstroomvoorzieningen in Nederlandse zeehavens voor de energievoorziening van zeeschepen.

Voor wie?

Deze regeling is bedoeld voor in Nederland gevestigde natuurlijke of rechtspersonen die van plan zijn een walstroomvoorziening te gaan aanleggen in een Nederlandse zeehaven voor de energievoorziening van zeeschepen.

Budget

Het budget voor deze regeling is in totaal € 31 miljoen, verdeeld over 4 tenders.

Budgetverdeling tenders
Jaar Openstellingsperiode Beschikbaar budget
2022 21 maart 09:00 uur – 21 mei 17:00 uur  € 10.000.000
  1 september 09:00 uur – 4 november 17:00 uur €  8.000.000
2023 16 januari 09:00 uur – 31 maart 17:00 uur €  6.500.000
  19 juni 09:00 uur – 15 september 17:00 uur €  6.500.000

Subsidiebedragen

De subsidie is maximaal 35% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 5.000.000 per project.

Voorwaarden

U ontvangt mogelijk subsidie als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u bent een in Nederland gevestigde natuurlijk- of rechtspersoon;
 • u investeert in de aanleg van een walstroomvoorziening in een Nederlandse zeehaven;
 • deze walstroomvoorziening is vooral bedoeld voor de energievoorziening van zeeschepen;
 • de werkzaamheden voor de aanleg van de walstroomvoorziening zijn nog niet begonnen;
 • de aanleg van de walstroomvoorziening is binnen 4 jaar klaar.

Lees ook de 3 selectiecriteria van het tendersysteem onder Na uw aanvraag.

Bijlagen bij uw aanvraag

Na uw aanvraag

U ontvangt zo snel mogelijk een beslissing, maar uiterlijk 13 weken na sluiting van de tenderperiode.

Het totale subsidiebedrag wordt volgens het tendersysteem verdeeld. De minister gebruikt hiervoor een rangschikking op basis van 3 selectiecriteria. Deze rangschikking stellen wij namens de minister op. De 3 selectiecriteria zijn:

 1. het aantal hectare stikstofgevoelige en met stikstof overbelaste natuur binnen Natura2000-gebieden in een straal van 25 kilometer rondom de walstroomvoorziening uit het project;
 2. het aantal inwoners in een straal van 25 kilometer rondom de walstroomvoorziening uit het project;
 3. de met in artikel 7, 4e lid, bedoelde berekende gemiddelde stikstofdepositiereductie in mol/hectare/jaar/euro subsidie in de stikstofgevoelige en met stikstof overbelaste Natura2000-gebieden binnen een straal van 25 kilometer rondom de walstroomvoorziening.

Ondergrens

Voor de aanvraagrondes in 2023 is er een ondergrens waar u minimaal aan moet voldaan. U moet minimaal een stikstofdepositiereductie van 0,03 mol/hectare/jaar/miljoen euro subsidie per project behalen.

Voortgangsrapportage

Jaarlijks moet u een voortgangsrapportage indienen. Ons systeem herinnert u hieraan.

Dien uw rapportage in.

Wijzigingen doorgeven

Als er iets wijzigt in uw project, dient u een wijzigingsverzoek in.

Vaststelling aanvragen

Zo snel mogelijk na de afronding van uw project, maar uiterlijk 13 weken na de einddatum van uw project, dient u een verzoek tot vaststelling in. Gebruik onderstaande download als format om uw vaststelling aan te vragen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?