Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Young Expert Programmes – Energy (YEP Energy)

Gepubliceerd op:
27 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
29 februari 2024

Bent u actief op het gebied van hernieuwbare energie? En wilt u voor 1 of 2 jaar graag een jonge professional in dienst nemen? YEP Energy biedt financiële ondersteuning voor bedrijven die jonge experts willen aannemen voor projecten in ontwikkelingslanden.

Wat is YEP Energy?

YEP Energy is een van de Young Expert Programmes (YEP), waar ook YEP Water, YEP Agrofood en YEP Tailor-made deel van uitmaken. YEP Energy richt zich op 3 sub-thema's:

 • decentrale toegang tot betaalbare energie voor huishoudens, waaronder schone kookvoorzieningen;
 • productief gebruik van hernieuwbare energie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb), agrarische bedrijven en maatschappelijke instellingen;
 • innovaties voor technologie, de financiële sector en het bedrijfsleven.

YEP Energy draagt bij aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's):

 • duurzame energie (SDG7)
 • waardig werk en economische groei (SDG8)
 • klimaatactie (SDG13)

Financiële steun

Het YEP Energy programma biedt financiële ondersteuning aan bedrijven die in Nederland zijn gevestigd, organisaties zonder winstoogmerk en kennisinstellingen. Het doel is om deze organisaties aan te moedigen om voor 1 of 2 jaar een jonge professional in dienst te nemen. Dat kan een Nederlandse inwoner zijn die in een ontwikkelingsland aan een project werkt, maar ook een professional uit dat land zelf. De subsidie van YEP Energy dekt maximaal 50% van de totale kosten van de jonge professional (Engelstalig).

Wie kan zich aanmelden?

Het YEP Energy programma is bedoeld voor in Nederland gevestigde bedrijven die actief zijn op het gebied van hernieuwbare energie. Ook organisaties zonder winstoogmerk en kennisinstellingen kunnen zich aanmelden. De aanvrager moet actief zijn in een van de vele doellanden buiten Nederland (Engelstalig).

Voorwaarden

Bedrijven, organisaties zonder winstoogmerk en kennisinstellingen die een YEP Energy-subsidie willen aanvragen, moeten:

 • in Nederland zijn gevestigd;
 • in 1 van de doellanden een project hebben dat zich richt op 1 van de 3 subthema's;
 • de jonge professional kunnen begeleiden;
 • een duidelijke functieomschrijving hebben voor de jonge professional.

De overige voorwaarden vindt u op de Engelstalige website van YEP.

Indienen van projectvoorstellen

YEP Energy brengt jaarlijks meerdere oproepen uit om projectvoorstellen in te dienen (call for proposals). Meer informatie hierover vindt u op de kalender van YEP (Engelstalig).

Meer weten?

Wilt u meer weten over YEP Energy en de voordelen voor uw organisatie? Of bent u een jonge professional in de energiesector en wilt u weten hoe u kunt meedoen? Bezoek dan de Engelstalige website van YEP.

Wilt u meer informatie over het aanvragen van een subsidie of het indienen van projectvoorstellen? Neem dan contact op met het YEP programmabureau.

Achtergrond

Het Netherlands Water Partnership (NWP) faciliteert en beheert het algehele YEP-programma. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is het coördinatiecentrum en de netwerkorganisatie voor met name het YEP Energy programma.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?