Open voor aanvragen

Categorieën van EEPA

Laatst gecontroleerd op:
15 april 2024
Gepubliceerd op:
20 januari 2014

De EEPA verkiezing heeft 6 categorieën.

De categorieën zijn:

1. Bevordering van de ondernemingszin

Initiatieven die vooral de ondernemingszin van jonge mensen en vrouwen bevorderen.

Voorbeelden: evenementen en campagnes die het imago van ondernemerschap en ondernemers bevorderen en een cultuur die creativiteit, vernieuwing en risicoaanvaarding stimuleert.
 
2. Investering in ondernemersvaardigheden

Initiatieven die ondernemende, beroepsgerichte, technische en leidinggevende vaardigheden bevorderen.

Voorbeelden: bevorderen van specifieke vaardigheden zoals de technische kennis die vereist is in de ambachtelijke sector, taalvaardigheden, computerkennis; mobiliteit en mentorschema's voor ondernemers, opleiding ondernemerschap op scholen en universiteiten.

3. Ondersteuning van de digitale transitie

Initiatieven die bedrijven helpen bij het ontwikkelen, lanceren en gebruiken van digitale technologieën, producten en diensten.

Voorbeelden: het ondersteunen van bedrijven die digitale bedrijfsmodellen implementeren tot het bevorderen van innovaties op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en e-business.

4. Verbetering van het ondernemingsklimaat en ondersteuning van de internationalisering van het bedrijfsleven

  • Innovatieve beleidsmaatregelen en initiatieven die Europa de meest aantrekkelijke plaats maken om een bedrijf te starten, te exploiteren, te laten groeien en op te schalen, op de eengemaakte markt; 
  • De wetgevings- en administratieve procedures voor bedrijven te vereenvoudigen, en; 
  • Het beginsel "Denk eerst klein" toe te passen ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen.

Voorbeelden: maatregelen om de administratieve rompslomp te verminderen, nieuwe bedrijven van de grond te krijgen, de overdracht van bedrijfseigendom te ondersteunen, de toegang tot de markten voor overheidsopdrachten voor kmo's te vergemakkelijken. En ook: projecten ter ondersteuning van internationale samenwerking tussen bedrijven, informatie- of matchmakingsinstrumenten, ondersteunende diensten of regelingen die kmo's helpen naar het buitenland te gaan.

5. Ondersteuning van de duurzame transitie

Beleidsvormen en initiatieven die de duurzame transitie ondersteunen en aandacht schenken aan aspecten zoals de circulaire economie, klimaat-neutraliteit, schone energie, bronnenefficiëntie of biodiversiteit door bijvoorbeeld het ontwikkelen van groene vaardigheden, matchmaking of financiële ondersteuning.

Voorbeelden: het ondersteunen van bedrijven die zich richten op duurzaamheid en die duurzame bedrijfsmodellen implementeren.

6. Verantwoord en inclusief ondernemerschap

Initiatieven die maatschappelijkl verantwoord ondernemen (MVO) bevorderen bij kleine en middelgrote bedrijven. Deze categorie erkent ook de inspanningen die worden geleverd om het ondernemerschap in benadeelde groepen te bevorderen, bijvoorbeeld bij werklozen, en vooral bij langdurig werklozen, legale migranten, gehandicapten of leden van etnische minderheden. Bijzonder aan deze categorie is dat deze dit jaar als enige van de 6 categorieën ook openstaat voor het mkb-ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen.

Voorbeelden: sociale of non-profit ondernemingen die via hun ondernemerschap tegemoetkomen aan de behoeften van de maatschappij.

Grand Jury Prize

Naast de prijzen die in de 6 categorieën uitgereikt worden, is er een Grand Jury Prize, de hoofdprijs van de EEPA. De Europese jury kent deze prijs toe aan het creatiefste en inspirerendste programma ter bevordering van het ondernemerschap in Europa. Nederland won al een aantal keer een van de categorieprijzen en ook de Grand Jury Prize.

Bekijk ter inspiratie de pagina EEPA verkiezing.

Bent u tevreden over deze pagina?