Service menu right

Wat zijn de vereisten om gebruik te kunnen maken van de GO-regeling?

Algemene criteria voor ondernemingen:

  • Nederlandse ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland
  • in de kern gezond
  • bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven
  • alleen Fresh Money
  • geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden
  • GO alleen voor financiering eigen bedrijfsactiviteiten

Uitgesloten sectoren:

  • landbouw, visserij en aquacultuur met uitzondering van toelevering en dienstverlening
  • onroerend goed met uitzondering van bemiddeling en projectfinanciering
  • de financiële sector met uitzondering van bemiddeling
  • de gezondheidszorg voor zover de onderneming een zorgaanbieder is die diensten verleent zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet en de AWBZ.