Open voor aanvragen

Voorwaarden bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift

Laatst gecontroleerd op:
4 april 2024
Gepubliceerd op:
7 januari 2013

Op de Milieulijst staan verschillende bedrijfsmiddelen omschreven. Er is een verdeling gemaakt tussen 'bedrijfsmiddelen met middelvoorschrift' en 'bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift'. Bekijk het verschil en de extra voorwaarden waaraan u moet voldoen bij bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

Wat zijn bedrijfsmiddelen met middelvoorschrift?

Deze bedrijfsmiddelen hebben een heel precieze (specifieke) omschrijving op de Milieulijst. Het gaat dan om een precieze omschrijving van het doel, het middel én de werking. U vindt ze in het eerste deel van de Milieulijst (paragraaf 2a).

Wilt u voor een investering in zo’n bedrijfsmiddel MIA\Vamil aanvragen? Zorg er dan voor dat het bedrijfsmiddel voldoet aan de bestemming (doel) én bestaat uit de onderdelen die de omschrijving noemt.

Wat zijn bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift?

Deze bedrijfsmiddelen hebben een meer algemene (generieke) omschrijving op de Milieulijst. Belangrijk is het doel: een veel beter milieuvoordeel vergeleken met een investering in een bedrijfsmiddel dat voor dezelfde toepassing gebruikelijk is (referentie-investering). U vindt ze in het tweede deel van de Milieulijst (paragraaf 2b).

Investeert u in een nieuwe milieutechniek die de Milieulijst niet specifiek omschrijft? Bekijk dan of uw investering valt onder één van de bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift. Is dat het geval? Hou dan rekening met de extra voorwaarden. Belangrijk zijn bijvoorbeeld:

  • U heeft bewijs dat het bedrijfsmiddel een veel betere milieuprestatie heeft ten opzichte van het bedrijfsmiddel van de referentie-investering.
  • Soms geldt ook een minimale terugverdientijd van 3 of 5 jaar ten opzichte van de referentie-investering. 
  • Komt uw investering overeen met een bedrijfsmiddel met middelvoorschrift? Dan moet u de investering daaronder melden.

Advies nodig?

Wilt u advies over bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift? Maak dan gebruik van ons contactformulier.

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?