Seed Capital

Met de Seed Capital regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal.

Dankzij deze regeling komen vraag en aanbod samen. Private geldschieters en de overheid vullen gezamenlijk een fonds dat investeert in kansrijke technostarters en creatieve starters. De fondsmanager helpt met zijn netwerk en kennis jonge bedrijven op weg. Seed Capital biedt investeerders zo voldoende zekerheid en de kans om in het succes van de start-ups te delen.

Zowel Nederlandse als buitenlandse investeerders kunnen gebruik maken van de Seed Capital regeling.

Bent u als start-up/ondernemer op zoek naar een investeerder? U kunt direct terecht bij de investeringsfondsen. Kijk bij welke investeringsfondsen u een aanvraag kunt doen.

 

SEED Capital schema

Tender Smart en Sustainable Mobility

Dit najaar stelt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geld beschikbaar voor (een) Smart en Sustainable Mobility investeringsfonds(en). Lees meer over de tender Smart en Sustainable Mobility.

Budget

De reguliere tender 2018 voor investeerders was geopend van 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2018. Het budget voor deze tender 2018 was € 24 miljoen. Dit budget was beschikbaar voor investeerders die een investeringsfonds willen opzetten.
Een lening is maximaal even groot als het private inlegbedrag van het fonds, tot een maximum van € 6 miljoen.

Voor de tender Smart en Sustainable Mobility is apart budget beschikbaar.

Voorwaarden

Een closed-end venture capital fonds kan gebruikmaken van de Seed Capital regeling. Om een fonds op te richten moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Stappenplan lening aanvragen

Wilt u een Seedfonds opzetten? Lees dan het stappenplan voor het aanvragen van een lening.

Seed Capital fondsen

Wet- en regelgeving

De Seed Capital regeling is onderdeel van de Regeling Nationale EZ-subsidies. Sinds 1 januari 2010 is de Seed Capital regeling ook opengesteld voor fondsen die zich willen richten op creatieve starters. Dat zijn starters uit de creatieve zakelijke dienstverlening, media, entertainment en kunsten.

Raadpleeg de publicatie van de regeling in de Staatscourant of bekijk een overzicht van publicaties over de Seed-regeling in de Staatscourant op overheid.nl.

Service menu right