Subsidies & financiering

Meer artikelen

Zoekt u een subsidie of financieringsregeling? In deze subsidiewijzer vindt u alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.

Subsidie zoeken? Gebruik de subsidiewijzer

Bent u op zoek naar subsidie als startende ondernemer? Of wilt u bijvoorbeeld weten welke fiscale regelingen er zijn voor onderzoek en ontwikkeling? Verfijn uw keuze met de filters op deze pagina en ontdek welke regeling of subsidie u kunt aanvragen.

 • Bio-economie in Horizon 2020

  Subsidie voor bedrijven en (overheids)organisaties die onderzoek doen naar voedselzekerheid, duurzame landbouw, uitbaten van leven in zee en bio-economie. Internationale samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor deze subsidie. Het instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.  

  Vind een geschikte oproep Open
 • Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

  Borgstelling voor mkb-ondernemers, inclusief starters, die willen investeren maar voor een lening te weinig zekerheid aan de financier kunnen bieden. Ook voor investeerders die het mkb willen ondersteunen.

  Aanvraaginformatie Open
 • Celtic-Plus

  Samenwerkingsprogramma voor Europese ondernemers en kennisinstellingen om innovatieve R&D-projecten in de telecommunicatie-industrie te stimuleren en ondersteunen. Het gaat om marktgericht toegepast onderzoek waarbij partijen uit diverse landen met elkaar samenwerken.

  Open
 • Concurrentievermogen voor ondernemers en mkb (COSME)

  Subsidieprogramma voor mkb'ers die internationale groeiplannen hebben. Deelnemers aan het COSME programma moeten gevestigd zijn in een van de EU lidstaten of in een van de deelnemende landen aan COSME.

  Open
 • COST

  Europees samenwerkingsprogramma, gericht op kennisinstellingen, voor coördinatie en afstemming van onderzoek van internationale vraagstukken. COST financiert coördinatiekosten zoals reis- en verblijfkosten en kosten voor verspreiding.

  Deelnemen Open
 • Energie in Horizon 2020

  Subsidie voor internationale samenwerkingsverbanden om te zorgen voor veilige, schone en efficiente energie vanuit het Europese Strategisch Energietechnologieplan (SET). Het instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Euripides2 (European Smart Electronic Systems)

  Europese subsidie voor ondernemers, kennisinstituten en andere organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van producten, processen en diensten die gebruikmaken van intelligente elektronische systemen.

  Open
 • European Research Area Network (ERA-NET)

  Europees samenwerkingsprogramma waarbinnen consortia onderzoeksprojecten uitvoeren en waaraan Nederlandse universiteiten, Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2) en soms ook bedrijven aan kunnen deelnemen.

  Open
 • European Research Council

  Persoonlijke beurs voor de allerbeste wetenschappers die zich bezighouden met grensverleggend, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Zowel voor talentvolle startende wetenschappers als ervaren onderzoekers. De Europese onderzoeksraad (ERC) is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Europees defensieactieplan

  Diverse acties voor industrie en mkb om de defensie-industrie te versterken. De projecten die de EC financiert, vragen om samenwerking tussen bedrijven, universiteiten, kennisinstellingen en overheid.

  Open
 • Extra fiscaal voordeel voor start-ups

  Fiscale regeling voor start-ups die een S&O-verklaring (WBSO) ontvangen waarin startersvoordeel is toegekend. Met gebruikelijkloonregeling voor start-ups of de aandelenoptieregeling voor start-ups betaalt u als start-up minder loonbelasting.

  Open
 • Groeifaciliteit

  Garantstelling voor financiers om risicodragende financieringen te verstrekken aan ondernemers.

  Aanvragen Open
 • ICT in Horizon 2020

  Subsidie voor internationale samenwerkingsverbanden om wereldleiderschap in onderzoek en ontwikkeling van ICT na te streven. De uitdagingen zijn onder andere 5G, digitale beveiliging, internet van de toekomst en Europese data-infrastructuur. Het instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Innovatiekrediet

  Krediet om veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief te ontwikkelen. Zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein) kunnen Innovatiekrediet aanvragen.

  Quickscan invullen Open
 • Innovatiemakelaars voor MIT TKI

  Subsidie voor Topconsortia Kennis en Innovatie om via een innovatiemakelaar managementadvies te geven aan mkb-ondernemers. Deze subsidie is 1 van de instumenten van de MIT.

  Tijdelijk gesloten
 • Investeringen in kalverstallen

  Subsidie voor vleeskalverhouder die investeert in diervriendelijke stalvloeren of apparaten die ammoniakuitstoot verlagen. U bent eigenaar van de stal en houdt bedrijfsmatig vleeskalveren. Ook mag u nog geen aankoopverplichting zijn aangegaan. Deze subsidie valt onder het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3.

  Tijdelijk gesloten
 • Kennisvouchers voor MIT

  Voucher voor mkb om een vraag over innovatie te laten beantwoorden door een kennisinstelling. De waarde is maximaal 50% van de rekening. De kennisvoucher is een MIT-subsidieinstrument.

  Bijna open
 • Klimaat en efficiënte grond- en hulpstoffen

  Subsidie voor internationale samenwerkingsverbanden met als doel economie en maatschappij duurzamer te maken, bijvoorbeeld met aardobservatie, eco-innovatie, duurzame steden en cultureel erfgoed. Het instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA)

  Beurzen voor onderzoekers om in Europa te komen en te blijven werken. Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde. De Marie Skłodowska-Curie Acties (Actions) zijn onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • MIT-Haalbaarheidsproject

  Subsidie-instrument van de MIT voor mkb om de technische en economische risico's in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject. Minstens 60% van de kosten van een haalbaarheidsproject moet bestaan uit een haalbaarheidsstudie.  

  Bijna open
 • MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

  MIT-subsidieinstrument voor samenwerkende mkb'-ers om een R&D samenwerkingsproject op te zetten, gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocesssen of diensten. Hier zijn voorwaarden aan verbonden.  

  Tijdelijk gesloten
 • MKB Idee

  Subsidie voor projectvoorstellen van het mkb om belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling weg te nemen. De subsidie is niet bedoeld voor het scholen van personeel.

  Bijna open
 • Nanotechnologie NMPB

  Financiering voor bedrijven en (overheids)organisaties die onderzoek doen op het gebied van nanotechnologie, geavanceerde materialen, biotechnologie of geavanceerde productie en processen. Samenwerking met buitenlandse partners is verplicht. De regeling is onderdeel van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Netwerkactiviteiten voor MIT TKI

  Subsidie voor Topconsortia Kennis en Innovatie om netwerkactiviteiten zoals masterclasses, workshops of conferenties te organiseren voor het mkb. De subsidie is 1 van de instumenten van de MIT.

  Tijdelijk gesloten
 • Onderzoeksinfrastructuren in Horizon 2020

  Subsidie voor internationale samenwerkingsverbanden die de kwaliteit en toegankelijkheid van onderzoeksinfrastructuren versterken, zoals bibliotheken, databanken of onderzoekschepen. Dit instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Regeling groenprojecten

  Belastingvoordeel of een lager rentetarief voor organisaties en particulieren bij innovatie (bouw)projecten. Een belastingvoordeel geldt bij groen beleggen of sparen. Een lager rentetarief geldt als u investeert in een groenproject.

  Groenverklaring aanvragen Open
 • Ruimtevaart in Horizon 2020

  Subsidie voor internationale samenwerkingsverbanden in de ruimtevaartindustrie om bijvoorbeeld 'space data' te gebruiken voor wetenschappelijke, publieke en commerciële doelen. Ook voor mkb. De regeling is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.  

  Vind een geschikte oproep Open
 • Seed Business Angel regeling

  Renteloze lening voor investeerders die start-ups tijdens de vroege levensfase willen financieren. Twee investeerders leggen evenredig hetzelfde bedrag in als de overheid.

  Open
 • Seed Capital

  Financiering voor investeringsfondsen die met risicokapitaal investeren in innovatieve ondernemers op technologisch en creatief gebied.

  Open
 • Slim, groen en geïntegreerd transport

  Subsidie voor organisaties met een unieke expertise of capaciteit, gericht op veilig, milieuvriendelijk transport of mobiliteit binnen de EU. Alleen consortia van partners uit 3 verschillende landen kunnen een voorstel indienen, behalve bij CleanSky2. Het instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Subsidieregeling Cyberweerbaarheid

  Subsidie voor groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren die op cybersecurityterrein willen samenwerken, in hun keten, regio of sector.

  Bijna open
 • Thematische Technology Transfer (TTT)

  Subsidie voor onderzoeksorganisaties die thematisch gaan samenwerken op het gebied van kennisoverdracht en voor investeerders die willen investeren in start-ups die gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties binnen datzelfde thema (kennisstarters).

  Bijna open
 • TKI-toeslag

  Subsidie voor samenwerkingsprojecten van bedrijven en onderzoeksorganisaties die doen aan fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie.

  Open
 • Veilige Samenleving in Horizon 2020

  Subsidie voor organisaties actief in veiligheidsonderzoek, om nieuwe kennis en technologie te ontwikkelen. In de projecten moet een eindgebruiker betrokken zijn bij de veiligheidsoplossingen. Internationale samenwerking is vaak verplicht. Het instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.  

  Vind een geschikte oproep Open

Verfijnen

Verfijnen met facetten

Service menu right