Subsidies & financiering

Meer artikelen

Zoekt u een subsidie of financieringsregeling? In deze subsidiewijzer vindt u alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.

Subsidie zoeken? Gebruik de subsidiewijzer

Bent u op zoek naar subsidie als startende ondernemer? Of wilt u bijvoorbeeld weten welke fiscale regelingen er zijn voor onderzoek en ontwikkeling? Verfijn uw keuze met de filters op deze pagina en ontdek welke regeling of subsidie u kunt aanvragen.

 • Beleidsexperiment CO₂-reductie Industrie

  Draagt u bij aan de CO 2 -reductie in de industrie met een pilot-of demonstratieproject? En doet u dat ook kosteneffectief? Dan komt u in aanmerking voor de subsidieregeling Beleidsexperiment C0 2- reductie industrie.

  Tijdelijk gesloten
 • Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK)

  Internationaal ondernemers kunnen subsidie krijgen uit het programma Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) om actief kinderarbeid in hun productieketen aan te pakken. U kunt momenteel geen aanvraag indienen.

  Tijdelijk gesloten
 • Groeifaciliteit

  Garantstelling voor financiers om risicodragende financieringen te verstrekken aan ondernemers.

  Aanvragen Open
 • Innovatiekrediet

  Het Innovatiekrediet is voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein) kunnen Innovatiekrediet aanvragen.

  Quickscan invullen Open
 • INTERREG A – Cofinanciering 2 Zeeën-programma

  De algemene doelstelling van het INTERREG A programma 2 Zeeën is om een innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied te ontwikkelen. Natuurlijke hulpbronnen worden daarbij beschermd en de groene economie wordt bevorderd. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) kan cofinanciering toekennen aan INTERREG A-projecten. RVO.nl verzorgt de toekenning van de cofinanciering.

  Aanvragen Open
 • INTERREG Europe

  INTERREG Europe richt zich op beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling, met name de Structuurfondsprogramma's. Het programma co-financiert projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en andere partners. Hierop kunnen ze praktijkvoorbeelden en ideeën uitwisselen om zo hun beleidsinstrument(en) te verbeteren. In Nederland zijn dit beleidsinstrumenten zoals de programma's Kansen voor West, OP Zuid, OP Oost en OP Noord.

  Tijdelijk gesloten
 • INTERREG North Sea Region (NSR)

  INTERREG North Sea Region (NSR) richt zich op de samenwerking van verschillende landen die aan de Noordzeekust liggen. De algemene doelstelling van het programma is om innovatie en duurzame economische groei in de Noordzeeregio te stimuleren.

  Aanvragen Open
 • INTERREG North West Europe (NWE)

  INTERREG North West Europe (NWE) is een transnationaal programma dat de innovatiecapaciteit van het mkb, de circulaire economie en duurzame productiemethoden wil bevorderen. Daarnaast promoot het duurzaam transport om CO 2 -uitstoot te verlagen.

  Aanvragen Open
 • Kennisvouchers SIB

  Om ondernemers te stimuleren om te gaan exporteren, biedt de regeling Starters International Business (SIB) hen de mogelijkheid tot inhuur van een internationale jurist, fiscalist of belastingadviseur.

  Kennisvoucher aanvragen Open
 • LIFE

  Subsidie voor ondernemers, overheden en ngo's voor de ontwikkeling en uitvoering van Europees natuur- en milieubeleid.

  LIFE aanvragen Open
 • Starters International Business (SIB)

  Om ondernemers te stimuleren te gaan exporteren biedt de SIB-regeling vouchers voor coaching, deelname aan handelsmissies en beursinzendingen of het inhuren van een deskundige.

  Open
 • TKI-toeslag

  Subsidie voor samenwerkingsprojecten van bedrijven en onderzoeksorganisaties die doen aan fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie.

  Open

Verfijnen

Verfijnen met facetten

Sectoren

Service menu right