EHA-experts aan het woord

Laatst gecontroleerd op:
17 oktober 2023
Gepubliceerd op:
16 juni 2021

Het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen én ouderen (EHA) helpt gemeenten, regio's en provincies met hun samenwerkingspartners te komen tot voldoende betaalbare en passende woonruimte voor alle aandachtsgroepen én ouderen, met een evenwichtige verdeling over gemeenten en met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding.

EHA-team

De ondersteuning door het EHA kan hulp zijn bij de analyse van data en het maken van prognoses, bij het maken van de brede, integrale en regionaal afgestemde woonzorgvisie, een uitvoeringsagenda, prestatie-afspraken en samenwerking. Dat kan met expertise op inhoud, op het proces om het doel te bereiken en bij het inrichten van de projectorganisatie.

Om een indruk te krijgen hoe de experts werken, kunt u de interviews lezen met

Bent u tevreden over deze pagina?