Wat betekenen MVO en SDG's voor mijn bedrijf?

Gepubliceerd op:
24 mei 2022

Termen als maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), Sustainable Development Goals (SDG’s) en OESO-richtlijnen vliegen u om de oren. Wat houden deze termen nu eigenlijk in, en wat betekent het voor u als mkb'er?

Samen met Claudia Schutte, duurzaamheidsadviseur bij RVO, gaan we op deze termen in. In dit artikel leest u waartoe u verplicht bent als ondernemer en wat u nog meer kunt doen.

Hoe pas ik MVO toe in mijn bedrijfsproces?

Wanneer u maatschappelijk verantwoord onderneemt, betekent dit dat u rekening houdt met mens, milieu en maatschappij. RVO verwacht dit van u als u bij ons aanklopt voor subsidie of financiering voor uw project.

Voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) zijn praktische richtlijnen opgesteld die moeten worden gevolgd: de OESO-richtlijnen. Deze internationale richtlijnen helpen u om goed om te gaan met het milieu en met sociale thema's als mensenrechten, kinderarbeid en corruptie.

Wat zijn voordelen van (I)MVO voor uw bedrijf?

Bij ondernemen in het buitenland kijken veel ondernemers in de eerste plaats naar de businesscase. MVO-maatregelen lijken op het eerste gezicht geld te kosten, maar het is niet zo zwart-wit. Niet alleen de wereld heeft baat bij duurzame ontwikkelingen, uw bedrijf óók. Maar liefst driekwart van de Nederlandse consumenten vindt dat bedrijven een positieve bijdrage zouden moeten leveren op het gebied van duurzaamheid. Produceert u duurzaam, dan kunt u uw product op die manier in de markt zetten. Uw duurzame reputatie kan dan winstgevend zijn, omdat het nieuwe klanten oplevert. Tegelijk kan een slechte reputatie op het gebied van duurzaamheid ook een groot risico vormen voor uw bedrijf, zeker als consumenten uw product vermijden.

Naast reputatierisico's kan het negeren van milieuaspecten op termijn uw hele businessmodel in gevaar brengen. Onderzoek heeft uitgewezen dat een derde van het geïnvesteerd vermogen vanuit Nederland afhankelijk is van biodiversiteit (SDG 14 en 15). Bedrijven zijn afhankelijk van wat de natuur biedt. Denk aan bijen die gewassen bestuiven, of de beschikbaarheid van water voor productie. Bedrijven die veel bestrijdingsmiddelen gebruiken, hebben op korte termijn misschien een hogere opbrengst. Maar tegelijk kunnen er door die bestrijdingsmiddelen watertekorten ontstaan in een regio. Of de bijen verdwijnen, waardoor gewassen niet voldoende worden bestoven. Als u dan een bedrijf hebt in de voedselindustrie, staat de bedrijfscontinuïteit op het spel.

MVO en SDG's: wat is de samenhang precies?

Klanten, overheden en maatschappelijke organisaties verwachten dat bedrijven zakendoen met respect voor mens en milieu. Risico's moeten worden geïdentificeerd in de toelevering, het productieproces en de export. MVO betekent dat u risico's in uw bedrijfsproces signaleert om schade te voorkomen en/of te verminderen.

SDG's zijn wereldwijde ambities, de stippen aan de horizon waar we naar toe willen werken om een betere, duurzame wereld te creëren. Veel bedrijven willen bijdragen aan het bereiken van één of meerdere SDG's.

"Wat we veel zien, is dat er wordt gefocust op bijvoorbeeld 1 of 2 SDG's, maar dat het grotere plaatje uit het oog wordt verloren. Daarom hameren we bij RVO op een integrale aanpak. Sociaal verantwoord ondernemen gaat gelijk op met milieuverantwoord ondernemen en een goede boterham verdienen."

Claudia Schutte
Duurzaamheidsadviseur bij RVO

De SDG-bruidstaart

Onderstaande afbeelding, de zogenaamde 'SDG-bruidstaart' van het Stockholm Resilience Centre laat zien hoe de SDG's samenhangen.

De SDG's die te maken hebben met de onderste laag, ook wel ons Natuurlijk Kapitaal genoemd, zijn:

  • Leven op land
  • Leven onder water
  • Schoon water en sanitaire voorzieningen
  • Klimaatactie

Als we niet goed zorgen voor ons Natuurlijk Kapitaal, dan is er niet voldoende voedsel en schoon water; of grondstoffen om huizen te bouwen of kleding te maken.

Het nastreven van de ene SDG kan soms de andere in de weg zitten. Bijvoorbeeld, zonnepanelen en windmolens wekken op een duurzame manier energie op (SDG 7), zonder uitstoot van CO2  (SDG 13). Om accu's voor deze apparaten te maken worden er echter veel metalen en grondstoffen gewonnen. Als dat niet op een sociale manier (geen kinderarbeid) of milieuverantwoorde manier (geen vervuiling) gebeurt, dan staan sommige SDG's elkaar in de weg.

Dan hebben we wél duurzame energie, maar ook sterk vervuild water of grond (SDG 14 en 15) en kinderen die niet naar school gaan (SDG 1 en 4). Duurzaam ondernemen betekent dat we nu al rekening houden met 'toekomstig afval'. Maak dus slimme accu's waar we in de toekomst grondstoffen en mineralen weer makkelijk uit kunnen terugwinnen.

Grote ambities beginnen bij kleine stapjes

Bij duurzaam ondernemen is het dus belangrijk om naar de hele productieketen te kijken. Dat klinkt ingewikkeld, en er komt ook zeker wat bij kijken. Maar niet alles hoeft in één keer: voer verbeteringen stap voor stap door.

Een belangrijke eerste stap is dat u bewust bent van de MVO-risico's. Wilt u hiermee al zelf aan de slag? Dit kan met de MVO risicochecker. Daarmee krijgt u een beeld van welke risico's er zijn, en wat u kunt doen om deze risico's te beperken.

Verder helpt het team van RVO u graag om naar het grotere plaatje te kijken. Neem contact op!

IMVO-steunpunt voor bedrijven

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt minder vrijblijvend door te verwachten nieuwe wetten en regels. Dit brengt mogelijk ook veranderingen voor úw bedrijf. Bereid uw bedrijf alvast voor. Wij helpen u met praktische informatie en denken met u mee. Hoe? Lees het op de pagina IMVO-steunpunt voor bedrijven.

Bent u tevreden over deze pagina?