Octrooiblog: Overtuig investeerders met jouw freedom-to-operate (FTO)

Laatst gecontroleerd op:
28 november 2023
Gepubliceerd op:
23 november 2023

Als innovatieve ondernemer moet je niet alleen nadenken of je jouw eigen idee of uitvinding wil beschermen, het is ook verstandig om te checken of je zelf geen inbreuk maakt op ideeën of uitvindingen van anderen. Met een freedom-to-operate (FTO) onderzoek kom je daarachter. In dit blog vertelt Yp Kroon, octrooiadviseur van Octrooicentrum Nederland (OCNL), over FTO, het belang van intellectueel eigendom en waar je als ondernemer op moet letten. 

Wat is freedom-to-operate?

Freedom-to-operate betekent letterlijk vrijheid tot handelen. Hiermee toon je aan dat je geen inbreuk maakt op intellectueel eigendomsrechten (IE) van anderen. Denk bijvoorbeeld aan merkrechten en octrooirechten. Met FTO laat je zien dat je commercieel je product of dienst kan verkopen. Om te checken of alles juridisch goed in elkaar steekt, kan je een FTO-onderzoek laten uitvoeren. Dit is een risicoanalyse die ook interessant is voor het aantrekken van investeerders. Zij lopen natuurlijk het liefst zo min mogelijk risico. Met een goed FTO-onderzoek laat je ze zien dat je je bedrijf én hun (risico-)kapitaal serieus neemt.

Als investeerders zien dat je jouw eigen IE-rechten, én die van anderen serieus neemt, zijn ze sneller geneigd in jou te investeren.

Yp Kroon
Octrooiadviseur

Overweeg eigen intellectueel eigendom-rechten

Het is belangrijk om in een vroeg stadium te bedenken of je zelf intellectueel eigendom hebt en te overwegen of het voor jouw situatie waard is om dit vast te leggen. Dit kan op verschillende manieren en biedt ook de nodige voordelen als je financiering voor je innovatie of bedrijf zoekt. Investeerders kijken niet alleen of je geen inbreuk maakt op andere IE-rechten, maar bijvoorbeeld ook hoe je met je eigen intellectueel eigendom omgaat. Als investeerders zien dat je jouw eigen IE én die van anderen serieus neemt, zijn ze sneller geneigd in jou te investeren. 

Lees meer over de verschillende vormen van bescherming

Freedom-to-operate en octrooien

Freedom-to-operate gaat over heel veel aspecten. Een belangrijk aspect daarvan is de vraag of er inbreuk wordt gemaakt op octrooirechten van anderen. Hoe kom je erachter of je een freedom-to-operate hebt voor jouw innovatie? Dat kan in 3 stappen:

Stap 1: Onderzoek in de octrooidatabank

In een octrooidatabank staan alle bestaande octrooiaanvragen wereldwijd. In een octrooidatabank zoek je het beste zonder trefwoorden, maar met behulp van classificatiecodes. Deze codes staan voor technieken.  Met behulp van deze classificaties kan je de voor jou meest relevante octrooipublicaties vinden. Octrooicentrum Nederland  kan helpen om uit te zoeken welke classificatiecodes het meest relevant zijn voor jouw innovatie. Ook krijg je een selectie uit de op deze manier gevonden octrooipublicaties en een uitleg hoe deze zijn gevonden.

Met de classificaties, de zoekvoorbeelden en gebruikte strategie kan je zelf vervolgens octrooionderzoek doen. De selectie die je maakt, kan vervolgens gefilterd worden naar de voor jou belangrijke landen. Eventueel kan je alvast checken in de octrooiregisters of de gevonden octrooien daar geldig zijn. Maar voor dit gehele onderzoek kan je ook een commerciële partij inschakelen. Als je besluit om je octrooionderzoek daar neer te leggen, kan Octrooicentrum Nederland je helpen om een goede briefing op te stellen, zodat je zelf goed nadenkt over wat je eigenlijk onderzocht wilt hebben, weet wat je kan verwachten als resultaat, en dit ook achteraf kan controleren. Het onderzoek is een kostbaar proces dus je wil dat dit zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. 

Lees meer over hoe Octrooicentrum Nederland helpt met een oriënterend onderzoek

Stap 2: Interpretatie van het octrooionderzoek

De uitkomst van je octrooionderzoek is een selectie van octrooipublicaties, maar dan ben je er nog niet. Die selectie moet je diepgaander bestuderen. Dat doe je via de claims (de conclusies) in een octrooi. In die claims staat wat er eigenlijk écht wordt geclaimd aan nieuwe techniek door de octrooiaanvrager. Dat kan vaak best ingewikkelde juridische taal zijn. Octrooicentrum Nederland kan je helpen om de uitkomsten van de zoekopdracht goed te interpreteren, bijvoorbeeld door  uit te leggen hoe die verschillende claims zijn opgebouwd, en hoe die zich met elkaar verhouden. 

Stap 3: Uitspraak door een octrooigemachtigde

Octrooigemachtigden zijn juristen met een technische achtergrond die zijn opgeleid om uitvindingen nauwkeurig te omschrijven en kunnen octrooiaanvragen analyseren. Zij helpen je onder andere om te beoordelen of de gevonden octrooipublicaties geldig zijn in de landen die voor jou van belang zijn. Ook bespreek je samen met de octrooigemachtigde de claims in de octrooipublicaties en vergelijk je die met de techniek die door jouw bedrijf wordt gebruikt.  De octrooigemachtigde beoordeelt uiteindelijk of er inbreuk wordt gemaakt op de gevonden octrooien of niet. De uitspraak ontvang je vaak in een rapport.

Hier moet je als ondernemer op letten

Als je aan de slag gaat met octrooien voor FTO, let dan goed op de volgende punten:

  • Doe zelf zoveel mogelijk het vooronderzoek. Dat geeft je waardevol inzicht als bedrijf over hoe de markt in elkaar zit en of je eventueel ruimte hebt om je innovatie anders in te steken
  • Zorg voor een duidelijke briefing als je een commerciële partij en octrooigemachtigde inschakelt. De kosten hiervoor zijn namelijk vrij hoog; 
  • Vraag om een goede onderbouwing in je FTO-rapport, zodat duidelijk is hoe is gezocht en wat de verschillen zijn tussen de door jou gebruikte technieken en de claims in de selectie octrooien die eerder is gemaakt;
  • Een uitspraak in een FTO-onderzoek biedt geen 100% garantie. Het kan nooit alles dekken en octrooiaanvragen worden bijvoorbeeld pas na 18 maanden gepubliceerd.

Schakel de hulp in van Octrooicentrum Nederland

Denk je erover na om een FTO-onderzoek uit te laten voeren? Als octrooiadviseurs van Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), geven wij je gratis voorlichting en helpen je stap voor stap op weg. Of volg een van onze online webinars

Neem contact op met een octrooiadviseur

Yp Kroon
Octrooiadviseur
Bent u tevreden over deze pagina?