Oriënterend onderzoek in octrooidatabanken

Laatst gecontroleerd op:
26 september 2022
Gepubliceerd op:
15 maart 2011

Octrooidatabanken bevatten miljoenen octrooipublicaties. Het zoeken naar een bepaalde uitvinding vraagt dan ook wat handigheid. Wij ondersteunen technische innovatieve mkb-bedrijven hierbij met een zogeheten oriënterend onderzoek.

Een oriënterend onderzoek levert u, op basis van de beschrijving van uw innovatieve idee, gerichte octrooi-informatie. Deze informatie is nuttig bij de overweging of u doorgaat met uw ontwikkeling en bij de keuze of u octrooi wilt aanvragen. U krijgt inzicht in de technologische ontwikkelingen binnen uw vakgebied. Ook ziet u welke partijen er actief zijn in uw markt. Dit maakt het makkelijk om concurrenten en eventuele samenwerkingspartners in kaart te brengen.

Oriënterend onderzoek aanvragen

Voorafgaand aan een oriënterend onderzoek bespreekt u met onze octrooiadviseur waar uw vinding over gaat. Op basis van dit persoonlijke gesprek wordt bepaald of een oriënterend onderzoek u verder op weg helpt. Niet alle bedrijven komen in aanmerking voor een oriënterend onderzoek. Dit hangt af van de grootte van uw bedrijf en uw ervaring met het gebruik van het octrooisysteem.

Een oriënterend onderzoek bevat geen conclusies over nieuwheid of inventiviteit. Het is ook geen onderzoek naar:

  • inbreuk of vrijwaring
  • nietigheid
  • recent ingediende octrooiaanvragen (octrooiaanvragen zijn de eerste 18 maanden geheim)

Circa 4 weken na uw aanvraag ontvangt u de uitkomsten van het oriënterend onderzoek.

Geheimhoudingsplicht

Alle octrooimedewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat u vrij met hen kunt spreken over uw idee of uitvinding.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?