Inbreuk en nietigheid

Gepubliceerd op:
24 maart 2011
Laatst gecontroleerd op:
27 september 2023

Iemand neemt uw goede idee over en brengt een kopie van uw product op de markt. Of iemand gebruikt de kennis die u hebt ontwikkeld, zonder u daarin te kennen.

Als u ontdekt dat iemand anders zonder toestemming gebruik maakt van de uitvinding waarop u octrooi heeft, is er mogelijk sprake van inbreuk.

Iemand maakt inbreuk

U moet zelf in de gaten houden of een ander inbreuk maakt op uw octrooi. Er bestaat niet zoiets als een octrooipolitie. 

Degene die u aanspreekt wegens inbreuk op uw octrooi, kan vinden dat uw octrooi niet voldoet aan de eisen die de octrooiwet stelt. Hij kan dan proberen om het octrooi nietig te laten verklaren door de rechtbank. Nederlandse octrooien zijn ongetoetst wat betekent dat bij verlening niet beoordeeld wordt of een uitvinding aan de eisen voldoet. Blijkt in een nietigheidsprocedure bijvoorbeeld dat de uitvinding bij de octrooiaanvraag niet nieuw was, dan wordt het octrooi nietig verklaard.

Niet iedereen die van inbreuk beschuldigd wordt, pleegt ook echt inbreuk. Soms probeert een octrooihouder bijvoorbeeld een concurrent af te schrikken. Of u wordt beschuldigd van inbreuk op een octrooi dat eigenlijk nietig verklaard kan worden.

Lees meer over inbreuk op uw octrooi

Inbreuk op octrooi van een ander

Beschuldigt een octrooihouder u van inbreuk, bijvoorbeeld met een aangetekende brief? U hoeft dan niet meteen te schrikken. Het kan bluf zijn van een concurrent die wil proberen u van de markt te krijgen.

Lees meer over inbreuk maken op een octrooi van een ander

Inbreukprocedure

Als het niet lukt inbreuk op uw octrooi met de inbreukpleger op te lossen, kunt u naar de rechter.

Lees meer over de inbreukprocedure

Nietigheidsprocedure

Als u vindt dat een octrooi ten onrechte is verleend, kunt u proberen om dit octrooi door de rechter nietig te laten verklaren.

Lees meer over de nietigheidsprocedure

Rechtbank

Alle octrooiprocedures in Nederland spelen zich af voor de rechtbank van Den Haag, eventueel in een kort geding. De rechtbank kan Octrooicentrum Nederland om advies vragen.

Unified Patent Court (UPC)

Vanaf 1 juni 2023 is er een nieuwe rechtbank voor octrooirechtszaken in 17 Europese landen. Het UPC beslist over inbreukzaken en nietigheidszaken bij Europese octrooien én unitaire octrooien.

Lees meer over het UPC

Bekijk ook de uitlegvideo 'Hoe houd ik mijn octrooi in stand?':

Veelgestelde vragen

Bekijk de uitlegvideo's waarin onze octrooiadviseurs antwoord geven op veelgestelde vragen.

Vragen over octrooien?

Bel 088 042 40 02

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?