Iemand maakt inbreuk op uw octrooi

Laatst gecontroleerd op:
12 mei 2020
Gepubliceerd op:
31 maart 2017

Als iemand uw octrooirechten schendt, is er sprake van inbreuk. Bijvoorbeeld door beschermde technieken toe te passen of producten met die techniek op de markt te brengen. Wat kunt u ertegen doen?

Bij inbreuk op uw octrooi kunt u optreden tegen de inbreukmaker. U kunt kiezen uit verschillende manieren.

Soms weet de inbreukmaker niet dat hij inbreuk maakt. Of hij hoopt dat u er niet achter komt. Het kan ook zijn dat hij verwacht dat u er niets tegen zult doen. Als u niet in staat bent uw octrooi te handhaven, en uw concurrenten weten dat, dan is het nut van een octrooi twijfelachtig.

Weet u niet zeker of er sprake is van inbreuk dan kunt u advies vragen aan een octrooigemachtigde of een advocaat. Voor het voeren van een inbreukprocedure kunt u alleen terecht bij een gemachtigde.

Niets doen

Als de schade gering is ten opzichte van de te maken kosten, kunt u er voor kiezen niets te doen.

Vragen te stoppen

Wijs de inbreukmaker op inbreuk en vraag hem te stoppen. U kondigt meteen aan wat u gaat ondernemen als hij niet stopt. De inbreukmaker weet dan dat hij inbreuk maakt en wat hij kan verwachten als hij doorgaat. Soms is dat al genoeg om hem te laten stoppen.

De inbreukmaker heeft een schadevergoedingsplicht op het moment dat hij weet of kan vermoeden dat hij inbreuk pleegt. Het is dus in uw belang de inbreukmaker zo snel mogelijk te wijzen op uw octrooirecht.

Schikken

Kijk altijd of het mogelijk is om de zaak te schikken. Daarmee voorkomt u hoge proceskosten. U kunt misschien ook samenwerken met de inbreukpleger. Verreweg de meeste inbreukzaken worden opgelost met een onderlinge schikking.

Bij onderhandeling over een schikking zijn de volgende vragen belangrijk.

  • Wat is de aard en omvang van de inbreuk? Gaat het om een kleine zelfstandige ondernemer die geïnspireerd is geraakt door uw uitvinding? Of is het een bedrijf dat bewust op grote schaal plagiaat/piraterij pleegt?
  • Hoe verhoudt de inbreuk zich tot uw octrooi? Gaat het om een klein onderdeel of is er inbreuk op alle kenmerken van uw uitvinding?
  • Welke rechten op het gebied van intellectueel eigendom heeft de inbreukmaker en hoe verhouden die zich tot uw rechten?

Licentiëren

Vraag de inbreukmaker of hij licentie op het octrooi wil nemen. Dan kan hij de uitvinding blijven gebruiken tegen een vergoeding. Dit kan voor beide partijen winstgevend zijn.

Rechtszaak beginnen

Een inbreukprocedure begint met een dagvaarding. Het kan in uw voordeel werken als u van tevoren de inbreukmaker hebt gevraagd te stoppen met de inbreuk. Aan de rechter kunt u vragen:

  • de inbreukmaker te sommeren te stoppen met inbreuk
  • de voorraad te vernietigen
  • de producten uit de markt te halen, of
  • alle 3 tegelijk.

Wilt u als octrooihouder ook een schadevergoeding, dan móet de inbreukmaker weten dat hij inbreuk maakt. Een aangetekende brief kan al genoeg zijn.

Vragen over Octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?