Nietigheidsprocedure

Laatst gecontroleerd op:
12 mei 2020
Gepubliceerd op:
31 maart 2017

Als iemand vindt dat een octrooi ten onrechte is verleend, is het mogelijk dit octrooi nietig te laten verklaren.

Een rechter kan een octrooi nietig verklaren als het niet voldoet aan de voorwaarden nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Bij de verlening van een Nederlands octrooi wordt niet getoetst of de uitvinding aan die voorwaarden voldoet. De toetsing gebeurt dus eigenlijk achteraf door een rechter. Een in Nederland geregistreerd Europees octrooi is bijvoorbeeld wel vóór verlening getoetst maar kan alsnog nietig verklaard worden als hierbij een fout gemaakt is.

Alle geschillen dienen in Nederland voor de rechtbank 's Gravenhage.

Nietigheidsadvies

Iedereen kan bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) advies vragen over de geldigheid van een Nederlands octrooi dat is verleend op een aanvraag die na 1 april 1995 is ingediend. Bij een zogenoemde nietigheidsprocedure bij de rechtbank is het verplicht om een nietigheidsadvies te hebben. Dit verplichte advies wordt ook wel aangeduid als 'wettelijk advies'.

Los van dit advies van Octrooicentrum Nederland kunnen partijen zelf adviezen inwinnen bij bijvoorbeeld octrooigemachtigden. Een octrooigemachtigde of advocaat kan u helpen bij een adviesprocedure.

Bij uw aanvraag van een nietigheidsadvies moet u argumenten noemen waarom u het octrooi ongeldig vindt. Wij brengen een advies uit over de kracht van uw argumenten. Wij adviseren alleen over de door u aangevoerde argumenten. Als er andere argumenten bestaan die u niet noemt, wegen die niet mee. Om een volledig beeld te krijgen, wordt ook de octrooihouder naar zijn visie gevraagd. Het advies geeft aan of uw argumenten de geldigheid van het octrooi aantasten. Let op: het is een advies, geen beslissing. De rechter neemt de beslissing, waarbij het advies wel een belangrijke rol speelt.

Aanvragen

Een nietigheidsadvies vraagt u aan door een verzoekschrift in te dienen bij Octrooicentrum Nederland. Er is geen speciaal formulier voor.

De taks voor een 'verzoekschrift betreffende advies omtrent de toepasselijkheid van nietigheidsgronden op een verleend octrooi' is € 340.

Vragen over Octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?