Inbreuk op het octrooi van een ander

Laatst gecontroleerd op:
12 mei 2020
Gepubliceerd op:
31 maart 2017

Beschuldigt een octrooihouder u van inbreuk, bijvoorbeeld met een aangetekende brief? U hoeft dan niet meteen te schrikken. Het kan bluf zijn van een concurrent die wil proberen u van de markt te krijgen.

Uiteraard is de beste oplossing om inbreuk te voorkomen. Dat kan door in een vroeg stadium onderzoek te doen naar de mogelijke octrooirechten van anderen. Octrooidatabanken zijn hiervoor een uitstekende – en gratis – bron van informatie. Wij bieden u verschillende mogelijkheden om octrooidatabanken en-registers te doorzoeken.

Wordt u van inbreuk beschuldigd, probeer dan zelf te onderzoeken of dat inderdaad het geval is. Een octrooigemachtigde kan u daarbij helpen.

U maakt geen inbreuk

In dat geval kunt u dit laten weten aan de octrooihouder en doorgaan met uw activiteiten. Er kan alsnog een rechtszaak volgen, dus u moet zeker zijn van uw zaak.

U maakt wel inbreuk

Overleg met de octrooihouder kan al veel problemen oplossen. Misschien kunt u een  licentie krijgen of is met een kleine aanpassing aan het product inbreuk te voorkomen.

Voordat u toegeeft dat u inbreuk maakt, is het raadzaam te onderzoeken wat de geldigheid is van het octrooi waar de octrooihouder zich op beroept. Daarvoor vraagt u een advies aan bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wanneer dit advies negatief is, dus het octrooi is volgens ons ongeldig (nietig), kunt u verdere stappen ondernemen:

  • U gaat met het advies in de hand in onderhandeling met de octrooihouder. De uitkomst kan bijvoorbeeld zijn dat u inbreuk mag maken en in ruil daarvoor niet de nietigheid van het octrooi inroept.
  • U vraagt de rechter dit octrooi te vernietigen (ongeldig te verklaren). Dan kunt u de beschuldiging van inbreuk naast u neer leggen.

Ik heb last van een octrooi van een ander

Ik heb twijfels over de geldigheid van het octrooi Ik twijfel of ik inbreuk maak met mijn product of proces
Ik kan een nietigheidsadvies aanvragen over de geldigheid van het octrooi. Ik kan advies vragen aan een octrooigemachtigde of advocaat over de reikwijdte van het octrooi.
Advies is gunstig Advies is ongunstig Advies is gunstig Advies is ongunstig
Ik stap naar de rechter en dien het verplichte nietigheidsadvies in bij de rechter in òf Ik stap niet naar de rechter want ik besluit dat het octrooi niet al te bedreigend is omdat ik twijfel over de geldigheid. Ik stop met mijn product of proces. Ik ga door met mijn product of proces omdat ik concludeer dat ik geen inbreuk maak. Ik stop met mijn product of proces om een inbreukprocedure te voorkomen.

Vragen over Octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?