Unified Patent Court (UPC)

Laatst gecontroleerd op:
27 juli 2023
Gepubliceerd op:
31 maart 2017

Per 1 juni 2023 is er een nieuwe rechtbank voor octrooirechtszaken in 17 Europese landen. Het Unified Patent Court (UPC) beslist over inbreukzaken en nietigheidszaken bij Europese octrooien én unitaire octrooien.

Een uitspraak van het UPC geldt voor inbreukzaken en nietigheidszaken in alle 17 aangesloten landen: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Zweden.

Overgangsperiode voor Europese octrooien

Voor Europese octrooien is er een overgangsperiode van minimaal 7 jaar vanaf de start op 1 juni 2023. In deze periode kunt u kiezen of u gebruik wilt maken van het UPC met uw Europese octrooi. Wilt u geen gebruik maken van het UPC? Dan blijven rechtszaken lopen via de nationale rechtbanken. Dit heet ‘opt-out’ bij het UPC. U kunt uw ‘opt-out’ doorgeven aan de griffie van het UPC, zolang er nog geen rechtszaak is gestart. Twijfelt u welke keuze u moet maken? Overleg deze stap dan met uw octrooigemachtigde en eventuele mede-octrooihouders en/of licentienemers. 

Unitair octrooirechtszaken

Het unitair octrooi is één octrooi waarmee u bescherming kunt krijgen in 17 Europese landen. Vraagt u een unitair octrooi aan? Dan is er geen overgangsperiode en verlopen alle rechtszaken over inbreuk en nietigheid altijd via het UPC.

Kosten Unified Patent Court (UPC)

Als u procedeert bij het UPC, kunt u hoge kosten verwachten:

  • Griffierechten bij het UPC;
  • Proceskostenvergoeding aan de winnende partij;
  • Vertaalkosten;
  • Schadevergoeding aan de tegenpartij;
  • Winstafdracht;
  • Kosten voor een advocaat en/of octrooigemachtigde.

De kosten van het UPC zijn afhankelijk van het financieel belang van de rechtszaak. Deze kunnen behoorlijk oplopen. De kosten voor een inbreukzaak beginnen bij € 11.000. Kleine ondernemingen (maximaal 50 personen en maximaal € 10 miljoen omzet) krijgen een korting van 40% op de bedragen die het UPC rekent. Toch kan het voor kleine partijen lastig zijn om het gevecht aan te gaan met grote partijen als het financiële belang groot is.

Lees meer over de kosten op de UPC-website (Engelstalig)

Bekijk het webinar over unitair octrooi en UPC

In 25 minuten legt onze octrooiadviseur uit wat het unitair octrooi en het UPC zijn. Ook hoort u meer over de voor- en nadelen hiervan.

Keuzehulp unitair octrooi en UPC

Wanneer uw Europese aanvraag verleend wordt, krijgt u de keuze tussen een unitair octrooi voor 17 landen of een Europees octrooi met zelf gekozen landen. Heeft u al een verleend Europees octrooi? Dan kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van het UPC of niet. Octrooicentrum Nederland zet uw keuzemogelijkheden met de voor- en nadelen op een rij. Wilt u weten wat voor u het beste is? Kies de situatie die bij u past:

Tijdlijn

Op 19 oktober 2022 maakte het UPC de benoeming van 85 rechters (34 juridisch gekwalificeerde en 51 technisch gekwalificeerde rechters) en de samenstelling van het gekozen Presidium (bestuur) bekend. Verder zijn de divisies van het gerecht van eerste aanleg (Court of First Instance, CFI) vastgesteld. Voor Nederland zetelt de lokale divisie van het CFI in Den Haag en nemen er altijd 2 Nederlandse rechters aan het panel deel.

Begin december 2022 bleek dat de beoogde startdatum van 1 april 2023 niet gehaald zou worden. Toekomstige gebruikers hebben 2 maanden extra tijd nodig. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de sterke authenticatie die ze bij de start van het UPC nodig hebben om toegang te krijgen tot het Case Management System (CMS).

Op 17 februari keurde Duitsland het UPC-verdrag goed. Hierdoor treedt het verdrag op 1 juni 2023 in werking. En daarmee staat de startdatum van het unitair octrooi en het UPC vast. Vanaf 1 juni 2023 kan het UPC rechtszaken over unitaire octrooien en Europese octrooien ontvangen en behandelen.

Meer informatie

Lees meer over het UPC in het informatiesheet hieronder (pdf) en op de website van het UPC (Engelstalig).

Vragen?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?