Unified Patent Court (UPC)

Gepubliceerd op:
31 maart 2017
Laatst gecontroleerd op:
14 november 2022

Het is vrijwel zeker dat er per 1 april 2023 een nieuwe rechtbank is voor octrooirechtszaken in 17 Europese landen. Het Unified Patent Court (UPC) beslist over inbreukzaken en nietigheidszaken bij Europese octrooien én unitaire octrooien.

Een uitspraak van het UPC geldt voor inbreukzaken en nietigheidszaken in alle 17 aangesloten landen: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Zweden.

Voortgang

Op 19 oktober 2022 maakte het UPC de benoeming van 85 rechters (34 juridisch gekwalificeerde en 51 technisch gekwalificeerde rechters) en de samenstelling van het gekozen Presidium (bestuur) bekend. Verder zijn de divisies van het gerecht van eerste aanleg (Court of First Instance, CFI) vastgesteld. Voor Nederland zetelt de lokale divisie van het CFI in Den Haag en nemen er altijd 2 Nederlandse rechters aan het panel deel.

Duitsland wil het UPC-verdrag vlak voor de kerst goedkeuren. Als gevolg hiervan zal het UPC-verdrag op 1 april 2023 in werking treden. Vanaf die datum kan het UPC rechtszaken over unitaire octrooien en Europese octrooien ontvangen en behandelen. Het unitair octrooi is één octrooi waarmee u bescherming kunt krijgen in 17 Europese landen. 

Overgangsperiode voor Europese octrooien

Nadat de UPC in werking treedt, is er voor Europese octrooien een overgangsperiode van minimaal 7 jaar. In deze periode kunt u kiezen of u gebruik wilt maken van het UPC met uw Europese octrooi. Als u geen gebruik wilt maken van het UPC, blijven rechtszaken lopen via de nationale rechtbanken. Dit heet ‘opt-out’ bij het UPC. Vanaf 1 januari 2023 kunt u al uw ‘opt-out’ doorgeven aan de griffie van het UPC. Twijfelt u welke keuze u moet maken? Overleg deze stap dan met uw octrooigemachtigde en eventuele mede-octrooihouders en/of licentienemers. 

Unitair octrooirechtszaken

Vraagt u een unitair octrooi aan? Dan is er geen overgangsperiode en verlopen alle rechtszaken over inbreuk en nietigheid altijd via het UPC.

Kosten Unified Patent Court (UPC)

Als u procedeert bij het UPC, kunt u hoge kosten verwachten:

  • Griffierechten bij het UPC;
  • Proceskostenvergoeding aan de winnende partij;
  • Vertaalkosten;
  • Schadevergoeding aan de tegenpartij;
  • Winstafdracht;
  • Kosten voor een advocaat en/of octrooigemachtigde.

De kosten van het UPC zijn afhankelijk van het financieel belang van de rechtszaak. Deze kunnen behoorlijk oplopen. De kosten voor een inbreukzaak beginnen bij € 11.000. Kleine ondernemingen (maximaal 50 personen en maximaal € 10 miljoen omzet) krijgen een korting van 40% op de bedragen die het UPC rekent. Toch kan het voor kleine partijen lastig zijn om het gevecht aan te gaan met grote partijen als het financiële belang groot is.

Lees meer over de kosten op de website van het UPC (Engelstalig)

Meer informatie

Lees meer over het UPC in het informatiesheet hieronder (pdf) en op de website van het UPC (Engelstalig).

Vragen over Octrooien?

Bel 088 042 42 42 (kies 2 en dan 3)

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?