Groningen Werkt Slim: CO2-neutraal ondernemen is haalbaar door samenwerking

Gepubliceerd op:
22 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
13 juli 2020

Groningen wil in 2035 volledig CO2-neutraal zijn. Bedrijvenverenigingen, gemeente en provincie werken samen om dit mogelijk te maken. Via het platform Groningen Werkt Slim, een initiatief van de gemeente Groningen, geven zij gratis praktisch advies aan ondernemers over energiebesparing, duurzaam vervoer en circulariteit. Alle partners dragen daaraan evenveel bij in kennis en financiën. Groningen hoort met deze aanpak bij de koplopers in Nederland.

Interview met Floris van Dijk, projectleider Groningen Werkt Slim

Meer doen dan wettelijk verplicht

“De ambitie van Groningen gaat verder dan die van het kabinet. Daarom willen we bedrijven verleiden om meer te doen dan wettelijk verplicht is”, vertelt Floris van Dijk. Hij is vanuit de gemeente projectleider van Groningen Werkt Slim. “Sinds vorig jaar werken we als gemeente samen met de provincie en de vier Groningse bedrijvenverenigingen, waarin alle Groningse bedrijven vertegenwoordigd zijn.”

Informatieloket

Groningen Werkt Slim ondersteunt ondernemers in de eerste plaats met informatie over de energietransitie. “Gebrek aan kennis kan een drempel zijn om te investeren in nieuwe vormen van energie. Wij beantwoorden vragen van bedrijven, bijvoorbeeld over de terugverdientijd van zonnepanelen en het aanvragen van subsidies. Soms verwijzen we hen naar de partij die hun vraag kan beantwoorden. Groningen Werkt Slim functioneert daarmee als een soort loket. Ook werken we aan een tool waarin bedrijven en bedrijventerreinen het effect van verschillende duurzame maatregelen kunnen berekenen. Welke CO2-besparing leveren verschillende maatregelen precies op, specifiek op hun terrein? Die komt als het goed is deze zomer online.”

Verzilver Uw Dak

Door het platform blijven Groningse ondernemers op de hoogte van acties in het kader van duurzaam ondernemen. Floris geeft een voorbeeld: “Verzilver Uw Dak is een campagne van de provincie, waarmee zij bedrijven stimuleert om zonnepanelen op het dak te leggen. De actie maakt het gemakkelijk voor ondernemers: ze ontvangen een gratis dakscan om te zien of hun dak de panelen kan dragen en de provincie helpt bij de aanvraag van de SDE+-subsidie. Die levert een vergoeding op voor iedere opgewekte kWh.”

Stabiel ondernemerschap

Ondernemers hebben verschillende redenen om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Sommigen zien er vooral een goed verdienmodel in. Maar velen doen het ook uit verantwoordelijkheid voor een betere wereld of uit maatschappelijke betrokkenheid bij hun plaats en regio. Zij zien investering in duurzaamheid als een investering in de lange termijn, in stabiel ondernemerschap. “De financiering van energiebesparende maatregelen komt vaak van de bedrijven zelf. Ze zien dit terug in een lagere energierekening. We wijzen ondernemers ook op de regelingen van RVO en de lokale energielening van Fonds Nieuwe Doen.”

Korte lijnen

De kracht van Groningen Werkt Slim schuilt in de samenwerking tussen bedrijven en overheden. “De lijnen zijn kort, waardoor we optimaal profiteren van elkaars kennis. We gunnen elkaar veel en weten wat we aan elkaar hebben”, geeft Floris aan. Het regionale karakter is een ander sterk punt. Alle partijen van het platform zijn bekenden van Groningse ondernemers.

Floris heeft vertrouwen in de samenwerking: “Als we de neuzen dezelfde kant op krijgen, lukt het om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Theoretisch is het al mogelijk. En als het moet, zijn we in Nederland, en Groningen, tot ongelooflijk veel in staat.”

Projectsamenvatting

 1. Wat houdt het project in 1 zin in?
  Via het platform Groningen Werkt Slim geven de gemeente Groningen, de provincie en Groningse bedrijvenverenigingen gratis praktisch advies aan ondernemers over energiebesparing, duurzaam vervoer en circulariteit.
 2. Wie zijn er bij het project betrokken?
  • Provincie Groningen
  • Gemeente Groningen
  • Bedrijvenvereniging Zuidoost
  • Bedrijvenvereniging West
  • Groningen City Club
  • Vereniging Bedrijven Noord-Oost
 3. Hoe wordt het project georganiseerd en gefinancierd?
  Bedrijven dragen maandelijks een bedrag af aan de gemeente voor het ondernemersfonds. Daaruit wordt Groningen Werkt Slim betaald. Bovendien verlenen zowel provincie als gemeente subsidie aan het platform.
 4. Welke voordelen biedt het project?
  • Kennis voor ondernemers
   Door het platform blijven Groningse ondernemers op de hoogte van acties in het kader van duurzaam ondernemen. De samenwerking tussen gemeente, provincie en bedrijvenverenigingen zorgt bovendien voor korte lijnen en veel profijt van elkaars kennis op energiegebied. Ondernemers kunnen gemakkelijker sparren met beleidsmedewerkers en vice versa.
  • Vraag en aanbod matchen
   Dankzij de korte lijnen tussen overheid en bedrijfsleven komen vraag en aanbod sneller bij elkaar. Ondernemers en ambtenaren weten wat er speelt in elkaars netwerk.
  • Herkenbaarheid en betrokkenheid
   De regionale aanpak van Groningen Werkt Slim zorgt voor een grotere betrokkenheid en meer enthousiasme van ondernemers dan een landelijke aanpak zou doen. Het platform brengt de energietransitie namelijk dichtbij: alle partijen van Groningen Werkt Slim zijn bekend voor de ondernemers, waar de Haagse politiek een ver-van-hun-bedshow kan zijn.
 5. Wat zijn de belangrijkste lessen?
  • Verschillende belangen
   De partners van Groningen Werkt Slim verschillen sterk van elkaar. Wanneer iemand een voorstel doet, is het daarom van groot belang om de juiste toon te treffen. Anders maakt het al gauw weinig kans door politieke gevoeligheid en de verschillende belangen van bedrijven en overheid. Dit is soms een uitdaging en kan het proces vertragen.
  • Capaciteit van het elektriciteitsnet
   De energietransitie op bedrijventerreinen draait om elektrificatie met groene stroom. De capaciteit van het net is nog niet overal toereikend om de benodigde hoeveelheid energie te transporteren. Dat is een struikelblok.
In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?