Apparatuur voor het verminderen van ammoniak- en methaanemissies tijdens uitrijden van dierlijke mest

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: B 2652
Jaar: 2024 (nieuw ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 27% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het tijdens het uitrijden met een zuur behandelen van dierlijke mest, waardoor: 

  • de zuurgraad van de mest daalt, en 
  • de emissies van ammoniak en methaan en het gebruik van kunstmest verminderen,

b. bestaande uit:
een menger, een sensor voor continue meting van de zuurgraad en een zuurcontainer.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:LME

Bent u tevreden over deze pagina?