Open voor aanvragen

Leveranciers: uw product op de Milieulijst

Gepubliceerd op:
30 november 2010
Laatst gecontroleerd op:
3 april 2024

Wilt u een innovatief of milieuvriendelijk product op de markt brengen? Of wilt u uw markt verbreden? Laat uw product dan op de Milieulijst zetten voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Dan kunnen uw afnemers belastingvoordeel krijgen.

Het belastingvoordeel verlaagt de financiële drempel voor de investering bij uw afnemers. Bovendien hebben producten op de Milieulijst een aantoonbaar groen imago.

Jaarlijkse aanpassing

Wij passen de Milieulijst ieder jaar aan. De omschrijvingen op deze lijst zijn zo opgesteld dat hier verschillende technieken met vergelijkbare milieuprestaties onder kunnen vallen. Past uw milieuvriendelijke en innovatieve product nog niet bij één van de omschrijvingen? Doe dan een voorstel voor het aanpassen of toevoegen van een nieuwe omschrijving. Uw bedrijfsmiddel moet wel voldoen aan een aantal criteria.

U kunt tot en met 15 augustus 2024 een voorstel doen voor de Milieulijst 2025.

Doe uw voorstel

Volg de 6 stappen over hoe u een voorstel indient en wat er met uw voorstel gebeurt.

Positieve lijsten

U kunt ook een verzoek indienen voor opname van uw type bedrijfsmiddel op een zogenaamde 'positieve lijst'. Dit zijn lijsten waarop merken en typen van bedrijfsmiddelen staan genoemd. Van deze merken en typen is bij ons bekend dat deze aan de eisen (kunnen) voldoen van een codeomschrijving op de Milieulijst. Dit stellen wij vast op basis van technische specificaties die wij van de leveranciers hebben ontvangen.

Er is een beperkt aantal positieve lijsten die horen bij de Milieulijst. Lees meer informatie over opname op positieve lijsten.

Suggesties, ideeën en opmerkingen

Wij horen graag al uw suggesties, ideeën en opmerkingen. Bijvoorbeeld:

  • als de oplossing van een voor uw branche specifiek milieuprobleem op de Milieulijst onderbelicht blijft;
  • als u tegen problemen aanloopt bij het verkrijgen van de benodigde keurmerken voor MIA\Vamil;
  • als de procedure voor opname op de Milieulijst volgens u niet duidelijk omschreven is in de brochure of op de website;
  • als u de omschrijvingen op de Milieulijst niet duidelijk vindt.
Stuur uw suggesties, ideeën en opmerkingen naar milieulijst@rvo.nl.
In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?