Open voor aanvragen

Leveranciers: uw product op de Milieulijst

Gepubliceerd op:
30 november 2010
Laatst gecontroleerd op:
3 januari 2023

Wilt u een innovatief of milieuvriendelijk product op de markt brengen? Of wilt u uw markt verbreden? Laat uw product dan op de Milieulijst zetten voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Dan kunnen uw afnemers belastingvoordeel krijgen.

Het belastingvoordeel verlaagt de financiële drempel voor de investering bij uw afnemers. Bovendien hebben producten op de Milieulijst een aantoonbaar groen imago.

U vindt de bedrijfsmiddelen door te zoeken in de Milieulijst. Op de webpagina van de zoektool vindt u ook een brochure met daarin de Milieulijst.

Zoek online in de Milieulijst

Uw product op de Milieulijst

U kunt tot en met 15 augustus 2023 een voorstel tot opname van de Milieulijst 2024 doen. Lees in het Stappenplan voorstel Milieulijst hoe u een voorstel indient.

De omschrijvingen op deze lijst zijn zo opgesteld dat hier verschillende technieken met vergelijkbare milieuprestaties onder kunnen vallen. Past uw milieuvriendelijke en innovatieve product nog niet bij één van de omschrijvingen? Dan kunt u een voorstel aandragen voor het aanpassen of toevoegen van een nieuwe omschrijving. Het bedrijfsmiddel moet wel voldoen aan een aantal criteria.

Wij passen de Milieulijst jaarlijks aan. Wij nemen uw voorgestelde omschrijving dan eventueel mee.

Positieve lijsten

U kunt ook een verzoek indienen voor opname van uw type bedrijfsmiddel op een zogenaamde 'positieve lijst'. Dit zijn lijsten waarop merken en typen van bedrijfsmiddelen staan genoemd. Van deze merken en typen is bij ons bekend dat deze aan de eisen (kunnen) voldoen van een codeomschrijving op de Milieulijst. Dit stellen wij vast op basis van technische specificaties die wij van de leveranciers hebben ontvangen.

Er is een beperkt aantal positieve lijsten die horen bij de Milieulijst. Kijk voor meer informatie en tips over opname op de pagina Positieve lijsten.

Suggesties, ideeën en opmerkingen

Wij horen graag al uw suggesties, ideeën en opmerkingen. Bijvoorbeeld:

  • als de oplossing van een voor uw branche specifiek milieuprobleem op de Milieulijst onderbelicht blijft;
  • als u tegen problemen aanloopt bij het verkrijgen van de benodigde keurmerken voor MIA\Vamil;
  • als de procedure voor opname op de Milieulijst volgens u niet duidelijk omschreven is in de brochure of op de website;
  • als u de omschrijvingen op de Milieulijst niet duidelijk vindt.

Stuur uw suggesties, ideeën en opmerkingen naar milieulijst@rvo.nl.

Vragen over MIA/Vamil?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?