Biologische waterzuiveringsinstallatie voor een vaartuig

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: B 3340
Jaar: 2024 (tekstueel gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 27% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het met een vast opgestelde afvalwaterzuiveringsinstallatie die water op een biologische wijze zuivert, zuiveren en al dan niet recyclen van huishoudelijk (of hiermee vergelijkbaar) afvalwater dat is ontstaan aan boord van een vaartuig,

b. bestaande uit:
een waterzuiveringsinstallatie, een opslagtank en al dan niet een recyclingsysteem.

Toelichting
Zie de bedrijfsmiddelen B 3342 en B 3343 voor waterzuiveringsinstallaties voor pleziervaartuigen en vuilwatertanks voor vaartuigen. 

Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, zoals opgenomen onder punt 4 van paragraaf 1 van deze bijlage.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:MMS, ID:LMA

Bent u tevreden over deze pagina?