Elektrisch aangedreven L7e-C voertuig of motorfiets

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: E 3114
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 27% MIA

a. bestemd voor:
het vervoer van personen of goederen op land in de open lucht met een voertuig, dat: 

  • behoort tot de Europese voertuigcategorie L3e, L4e, L5e of L7e-C, en 
  • is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door accupakket dat geen lood bevat,

b. bestaande uit:
een elektrisch aangedreven voertuig met uitzondering van een oplaadpunt.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 40.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting
Op www.rvo.nl/miavamil onder 'Positieve lijsten' staat een lijst met merken en typen waarvan is gebleken dat deze voldoen aan de onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel. L7e-C voertuigen zijn 'zware quadri-mobiles'. Deze categorie is verdeeld in L7e-C-U-voertuigen (zware quadri-mobiles voor vrachtvervoer) en L7e-C-P-voertuigen (zware quadri-mobiles voor personenvervoer). L7e-A (zware quads) en L7e-B (zware terreinquads) voertuigen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:MML

Bent u tevreden over deze pagina?