Elektrisch aangedreven taxi met 9 zitplaatsen of voor rolstoelvervoer

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: E 3106
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 27% MIA

a. bestemd voor:
het vervoer van personen met een voertuig: 

  • waarvoor in het kentekenregister de vermelding ‘taxi’ is opgenomen, 
  • dat is voorzien van 9 zitplaatsen of een inrichting voor het vervoer van rolstoelgebruikers en hun rolstoel die voldoet aan de Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR), en 
  • dat is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat,

b. bestaande uit:
een elektrisch aangedreven taxi met uitzondering van een oplaadpunt.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 75.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting
Op www.rvo.nl/miavamil onder 'Positieve lijsten' staat een lijst met merken en typen waarvan is gebleken dat deze kunnen voldoen aan de onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel. Een gewone elektrische taxi komt niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:MMP

Bent u tevreden over deze pagina?