Elektrisch aangedreven werktuigendrager

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: G 3425
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA

a. bestemd voor:
het verrichten van werkzaamheden op land in de open lucht met een werktuigendrager niet zijnde een autonome werktuigendrager: 

  • die niet is voorzien van een vaste, niet afneembare bestuurdersplaats, 
  • die voorzien kan worden van verschillende werktuigen, 
  • die is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving en verplaatsing benodigde energie wordt geleverd door een accupakket met een capaciteit van ten minste 2,5 kWh, 
  • die voor het verrichten van de werkzaamheden geen gebruik maakt van fossiele brandstoffen, en 
  • waarbij de aanschaf per werktuigdrager ten minste € 10.000 exclusief btw bedraagt,

b. bestaande uit:
een elektrisch aangedreven werktuigdrager met uitzondering van de aan de werktuigdrager te koppelen werktuigen, een oplaadpunt en werktuigendragers die gebruik maken van waterstof.

Toelichting
Dit bedrijfsmiddel is bedoeld voor werktuigendragers waar de bestuurder achter loopt. Alleen de kosten voor de werktuigdrager zelf komen in aanmerking. De kosten voor de hulpstukken, werktuigen en gereedschappen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek. Autonome werktuigendragers zoals (maai)robots komen niet in aanmerking onder bedrijfsmiddel G 3425. 

Zie bedrijfsmiddel E 3413 voor werktuigendragers waarbij de bestuurder op de werktuigendrager zit of staat

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:MMM, ID:LMW

Bent u tevreden over deze pagina?