Elektrische thermische oxidator voor afgassen

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: C 4581
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 75% Vamil

a. bestemd voor:
het thermisch en autotherm oxideren van afgassen of vluchtige organische stoffen, waarbij: 

  • in het proces geen gebruik wordt gemaakt van branders en het proces wordt opgestart met elektrische verwarming, en 
  • de NOₓ-emissie tijdens autotherme verbranding ten hoogste 5 milligram per nominaal kubieke meter bedraagt, wat wordt aangetoond met een emissierapportage volgens vigerende wet- en regelgeving,

b. bestaande uit:
een elektrische thermische oxidator en al dan niet een warmtewisselaar.

Toelichting
Een emissiemeting wordt uitgevoerd door een bedrijf dat hiertoe geaccrediteerd is (periodieke metingen) volgens EU normen NEN-EN 14792 en NEN-EN 15259. 

Let op: bedrijfsmiddelen die fossiele brandstoffen gebruiken komen niet in aanmerking. Aanpassingen en voorzieningen voor bestaande bedrijfsmiddelen die fossiele brandstoffen gebruiken komen onder voorwaarden wel in aanmerking. Zie punt 12 van paragraaf 1 van deze bijlage.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:IMF, ID:IMO

Bent u tevreden over deze pagina?