Fosfaatabsorptie met ijzerzand in de bloembollenteelt

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: F 2343
Jaar: 2024 (tekstueel gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het voorkomen van afspoeling van fosfaat via het drainwater van bloembollenpercelen door:

  1. met ijzerzand omhulde drains in het perceel,
  2. ijzerzand als absorberende laag in het perceel, of 
  3. ijzerzand in een aan een bloembollen perceel grenzende oever of watergang,

b. bestaande uit:
met ijzerzand omhulde drains of ijzerzand in een oever, watergang, waterberging in een krattensysteem of bassin op het perceel.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:LME, ID:LMT

Bent u tevreden over deze pagina?