Oplaadpunt voor elektrisch aangedreven zware voertuigen en mobiele werktuigen

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: G 3721
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA

a. bestemd voor:
het elektrisch laden en al dan niet ontladen van accu’s van uitsluitend eigen of voor eigen gebruik ingezette: 

  1. voertuigen behorende tot de Europese voertuigcategorie M2, M3, N2 of N3, of 
  2. mobiele werktuigen, die zijn voorzien van een geheel of gedeeltelijk elektrische hoofdaandrijving, met een oplaadsysteem dat: 
    1. permanent met het internet is verbonden waarbij de communicatie volgens het Open Charge Point Protocol (OCPP) versie 2.01 met CS-certificaat of hoger verloopt, en 
    2. een uitgangsvermogen heeft van ten minste 22 kW,

b. bestaande uit:
een oplaadsysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een ontlaadsysteem, een meet- en regelsysteem, een lockerkast met een stroomafnamepunt per locker en een stekkerherkenningssysteem en met uitzondering van zonnepanelen.

Toelichting: Oplaadpunten met een uitgangsvermogen van minder dan 22 kW komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:MMV, ID:MMO, ID:MMM, ID:MMP, ID:GMW

Bent u tevreden over deze pagina?