Schaal- of schelpdierkwekerij

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: F 2421
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor: het kweken van schelp- of schaaldieren, waarbij: 

  • de juveniele schelp- of schaaldieren worden verkregen van gekweekte ouderdieren, 
  • er geen sprake is van broeden en opkweken in open water, 
  • het effluent ten minste even schoon is als het ingenomen water, 
  • de kwaliteit van het effluent real-time wordt gemonitord, en 
  • het verstrekte voer (deels) gekweekt wordt of bestaat uit al dan niet bewerkte afvalstromen,

b. bestaande uit:
een kweeksysteem, een real-time monitoringssysteem voor het effluent, al dan niet de volgende onderdelen: waterzuiveringsapparatuur en een voerkweeksysteem en met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.500.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:LMA

Bent u tevreden over deze pagina?