Stofemissiereducerende techniek voor een pluimveestal (aanpassen bestaande situatie)

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: D 2235
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 36% MIA

a. bestemd voor:
het verminderen van de emissie van stof van een pluimveestal zonder stal(ontwerp)certificaat MDV 14 of 15 door toepassing van één of meerdere technieken die op het moment van melden zijn vermeld in bijlage V en VI bij de Omgevingsregeling,

b. bestaande uit:
stofemissiereducerende techniek(en).

Toelichting
De lijst van emissiefactoren stond in de publicatie 'emissiefactoren fijnstof voor veehouderij'. Vanaf inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn de voorheen op deze lijst vermelde technieken opgenomen in bijlage V en VI bij de Omgevingsregeling. 

Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek, zoals opgenomen onder punt 4 van paragraaf 1 van deze bijlage.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:LME

Bent u tevreden over deze pagina?