Walstroomaansluiting aan boord van een binnenschip

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: G 3390
Jaar: 2024 (ongewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA

a. bestemd voor: 
het gebruik maken van aangeboden walstroom aan boord van een binnenschip, niet zijnde een pleziervaartuig, dat is voorzien van een eigen aandrijving en bestemd is voor het vervoer van personen of goederen,

b. bestaande uit:
aansluitpunt(en), aanpassing van het elektrische systeem aan boord en een verlengkabel om een verbinding tussen het schip en de walstroomkast te kunnen maken en met uitzondering van zonnepanelen.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 7.500 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting
Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie www.greenaward.org voor de vereisten. 
Zie bedrijfsmiddel G 3391 voor een walstroomaansluiting aan boord van een zeeschip.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:MMS

Bent u tevreden over deze pagina?