Forse groei milieu-investeringen van bedrijven in 2023

Gepubliceerd op:
29 mei 2024

Bedrijven investeerden in 2023 meer in innovatieve milieuvriendelijke technieken en bedrijfsmiddelen met belastingvoordeel. Ondernemers dienden 12.757 aanvragen in voor de Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\Vamil). Het totaalbedrag van deze investeringen is € 5,8 miljard. Dat is bijna € 2 miljard meer dan in 2022. Dit blijkt uit de cijfers van het jaarverslag van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voordelig investeren

De overheid maakt investeringen in innovatieve milieutechnieken aantrekkelijk. Bedrijven krijgen belastingvoordeel voor investeringen in bedrijfsmiddelen (meer dan 240) die op de zogenoemde Milieulijst staan. Voldoet een milieu-investering aan eisen van de lijst, dan heeft de ondernemer belastingvoordeel. 

  • Met de Vamil schrijven ondernemers 75% van een investering op een willekeurig moment af. Door af te schrijven in het jaar waarin dat het beste uitkomt, vermindert de fiscale winst. 
  • Met de MIA hebben ondernemers een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. De aftrekpercentages van de MIA zijn 27%, 36% of 45%. 
  • Als een ondernemer naast de Vamil ook gebruik kan maken van de MIA, kan het belastingvoordeel oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

Lees meer over MIA en Vamil 

Investeren in gebouwen en circulaire woningen populair

De belangstelling van bedrijven om te investeren in circulaire en duurzame gebouwen en woningen blijft groot. In 2023 komt het totale investeringsbedrag van bedrijven voor de gebouwde omgeving uit op € 3,5 miljard. Dit is een ruime verdubbeling vergeleken met 2022.

Ondernemers investeerden flink meer in aanpassingen van productieprocessen om grondstoffen te besparen. In nieuwe en innovatieve recyclingapparatuur investeerden bedrijven duidelijk minder dan het jaar ervoor.

Meer investeringen in duurzaam verkeer en vervoer

Investeringen van bedrijven in duurzame mobiliteit zijn vorig jaar met ruim een derde toegenomen naar € 1,3 miljard. Een groot deel hiervan is voor elektrisch vervoer (bestelauto’s, vrachtwagens, bussen en mobiele werktuigen). Van het totaal aantal aanvragen vallen rond de 70% van de investeringen onder bedrijfsmiddelen op het gebied van mobiliteit (hoofdstuk Mobiliteit van de Milieulijst).

Investeringen landbouw blijven belangrijk

Ook investeringen in duurzame landbouw blijven met 2.400 aanvragen een belangrijke pijler in de totale milieu-investeringen van bedrijven. In totaal gaat het om ongeveer € 0,5 miljard aan investeringen. Het meest investeerden bedrijven in Groen Label Kassen.

Meer cijfers over investeringen in lucht en klimaat, grondstoffen en watergebruik, en ruimtegebruik staan in het jaarverslag.

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
In samenwerking met:
  • Ministerie van Financiën
Bent u tevreden over deze pagina?