Handreiking gemeenten helpt bij samenwerking met energiecoöperaties

Gepubliceerd op:
30 januari 2024

In Nederland ontstaan steeds meer lokale energiecoöperaties vanuit buurtbewoners. Zij organiseren zelf de energievoorziening voor hun dorp, wijk of buurt. Een goede samenwerking met de gemeente is daarbij hard nodig. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzamelde ervaringen van gemeenten en komt met een handreiking om hen hierbij te helpen. 

De groei van energiecoöperaties is goed nieuws voor de participatie van buurtbewoners en het lokale draagvlak voor het opwekken van duurzame energie. Gemeenten doen steeds meer ervaring op met dit soort energie-initiatieven. Deze ervaring is de basis voor de handreiking die RVO nu uitbrengt. 

Gemeenten zoeken naar rol

Gemeenten hebben de regie in de lokale energietransitie, de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie. Zij werken daarbij samen met nieuwe en bestaande energiecoöperaties. Gemeenten en energoecoöperaties geven aan dat zij vaak zoeken naar een goede invulling van hun rol in deze (nieuwe) samenwerking. Met deze handreiking helpt RVO deze samenwerking te verbeteren. Zo vinden zij sneller hun weg naar de juiste informatie, zoals: 

 • Lokaal, landelijk en internationaal beleid rond energiecoöperaties
 • De verschillende rollen in de samenwerking
 • Tips voor een betere samenwerking
 • Inspirerende praktijkervaringen van collega-gemeenten

Overgang naar duurzaam energiesysteem

Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. Overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties werken daarom samen in 30 energieregio’s in Nederland. De overheid wil de klimaatdoelstellingen van deze regio’s halen door het opwekken van duurzame energie en stimuleert de ontwikkeling van lokale energie-initiatieven, zoals energiecoöperaties. Een goede samenwerking tussen gemeenten en energiecoöperaties is daarbij onmisbaar. 

Nauwe samenwerking met partners

De handreiking kwam tot stand in nauwe samenwerking met:

 • Gemeenten en energiecoöperaties
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Klimaatstichting HIER
 • Energie Samen
 • Nationaal programma Regionale Energiestrategie (NP RES)
 • Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW)
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?