Innovatiesubsidie voor gebouwen stimuleert energietransitie

Gepubliceerd op:
31 oktober 2023

De subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) Aardgasloos heeft de afgelopen jaren goede innovaties opgeleverd die helpen bij de overgang naar aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. Dit draagt bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Vooral mkb- en grote bedrijven benutten de subsidie, met name voor het testen (pilots) van tastbare, fysieke producten. Dit blijkt uit evaluaties van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De subsidie ondersteunt innovatieve projecten die helpen woningen, wijken en gebouwen los te koppelen van aardgas. In de periode 2019 tot en met 2022 leverde de subsidie ruim 40 goede innovatieprojecten op. Deze kwamen vooral uit het bedrijfsleven, en in mindere mate van andere organisaties als kennisinstellingen.

Veel innovaties zijn gericht op het testen van nieuwe producten als gebouwonderdelen en installaties, in met name de woningbouw. Ondanks de mogelijkheden, gebruikten ondernemers de subsidie minder voor innovatieve processen, diensten of hulpmiddelen, of het demonstreren van innovaties.

Belangrijke doelen voor aardgasloos Nederland

Een aardgasloos Nederland is een belangrijk doel van het Klimaatakkoord. We willen tegen 2050 maar liefst 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af hebben. De DEI+ Aardgasloos-subsidieregeling laat zien dat deze doelen haalbaar zijn. De regeling stelt veel geld beschikbaar om innovatieve projecten te stimuleren.

Vanaf 2018 en 2019 zijn er talloze innovatieprojecten gestart onder deze regeling, met looptijden variërend van 2 tot 4 jaar. Dit leverde nieuwe en slimme ideeën op om voor 2030 gebouwen en wijken aardgasloos te maken. Belangrijke doelen daarbij zijn dat het niet duur is voor bewoners en de samenleving, de kwaliteit goed blijft en dat het snel gebeurt.

Innovaties voor aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

De projecten versnellen niet alleen de overgang naar aardgasloze energiebronnen. Ze stimuleren ook de ontwikkeling van nieuwe technieken en aanpakken. De subsidieregeling heeft geleid tot vruchtbare samenwerkingen tussen bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden. Zij  werken samen aan de ontwikkeling en implementatie van duurzame oplossingen op grotere schaal.

Pilot- en demonstratieprojecten

De subsidie ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten. Een pilotproject is een proefproject waarin innovatieve producten, diensten en processen voor het eerst worden getest. De omgeving waarin dit gebeurt moet passen bij het functioneren in echte omstandigheden. Een demonstratieproject toont vooral op grotere schaal de eerste praktijktoepassingen door een eindgebruiker of exploitant. RVO voert de regeling uit.

Magazine over innovatieprojecten

In het magazine 'Innovaties voor Aardgasloze Woningen, Wijken en Gebouwen' leest u inspirerende verhalen over innovaties die onze samenleving veranderen. Het geeft een inkijkje in de voltooide gesubsidieerde innovatieprojecten, waarbij we de ervaringen en resultaten beschrijven. 

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?