Open voor aanvragen

DEI+: Energie- en klimaatinnovaties

Gepubliceerd op:
19 december 2019
Laatst gecontroleerd op:
15 mei 2024

Wilt u uw innovatieve techniek om energie te besparen of CO2-uitstoot te verminderen demonstreren of testen binnen uw bedrijf? Op deze pagina vindt u de subsidiemogelijkheden van de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) voor verschillende maatregelen in de industrie, elektriciteitssector en gebouwde omgeving. Bijvoorbeeld voor afvang, gebruik en opslag van CO2, circulair omgaan met grondstoffen en materialen, minder energieverbruik, gebruik van hernieuwbare energie, flexibel omgaan met energie of voor lokale infrastructuur als een stroom- of warmtenetwerk.

Hoogte subsidie en aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 21 november 2023
09:00
Einddatum:
donderdag 29 augustus 2024
17:00
Maximale subsidiebedrag
Demonstratieproject is € 30 miljoen. Pilotproject is € 25 miljoen. Test- en experimenteerinfrastructuurproject is € 25 miljoen.
Totaal budget:
€ 141.000.000
Verleend:
€ 15.024.852
Nog beschikbaar op 13 mei 2024:
89 % (€ 125.975.148)

Zoekt u als mkb-er in de industrie financiële steun voor uw innovatie?

Ontdek op 22 mei alles over subsidies, financiering vanuit investeerders, intellectueel eigendom en risicokapitaal voor uw energie-innovatie. Leer op de bijeenkomst van de ervaringen van andere ondernemers en ga met elkaar in gesprek. 

Waarvoor krijgt u subsidie?

U krijgt subsidie om een innovatieve techniek te testen in een pilotproject of te demonstreren in een demonstratieproject. U introduceert bijvoorbeeld een voor Nederland nieuwe toepassing van een apparaat, systeem of techniek die CO2-uitstoot vermindert. Uw innovatie moet helpen de CO₂-uitstoot te verminderen tegen lage kosten. Dat helpt ons bij de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie).

Pilotproject

Wilt u een pilotproject starten waarin u innovatieve CO₂-verminderende maatregelen test? Wilt u op deze manier uw innovatieve techniek verbeteren in een situatie die lijkt op de praktijk? Vraag dan subsidie aan voor een pilotproject. Het project moet innovatief zijn. Daarom kijken we bij de beoordeling van uw pilotproject naar de internationale stand van het onderzoek en de techniek. Is het al eerder gedaan?

Demonstratieproject

Wilt u in een praktijktoepassing investeren waarmee u in uw eigen bedrijf milieuvoordeel haalt? Bent u ook eigenaar van de installatie en gaat u die ook in de praktijk gebruiken? Investeer dan in een demonstratieproject. Een demonstratieproject vergelijken we met eerdere projecten. Hebben we al eerder voor een zelfde soort installatie meer dan 2 keer subsidie gegeven uit een Topsector Energie-regeling? Dan geven we hiervoor geen subsidie meer. 

Voor welke innovatie vraagt u subsidie aan?

Vraag subsidie aan voor DEI+: Energie- en klimaatinnovaties als uw innovatie past bij een van de volgende onderwerpen:

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de voorwaarden van deze regeling.  Deze regeling valt onder de subsidies voor energie-innovatie van de Topsector Energie. Daarom moet u ook voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. 

Uw projectidee toetsen

Vraag ons zonder verplichting om advies over uw projectidee voor u aanvraagt. U vergroot daarmee de slaagkans van uw aanvraag. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. U bespreekt uw idee en de kans van slagen voor subsidie. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u ook wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant voor u zijn.

Laat uw projectidee toetsen

Aanvragen

Vraag deze subsidie aan vanaf 21 november 2023, 09:00 uur tot 29 augustus 2024, 17:00 uur. Bekijk welke stappen u neemt en wat er na uw aanvraag gebeurt.

Veelgestelde vragen

Wetten en regels

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?