Meerdere aanvragen voor vergunningen grootste windparken op zee ooit

Gepubliceerd op:
28 maart 2024

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft meerdere aanvragen ontvangen voor beide vergunningen voor het bouwen van een windpark op kavels Alpha en Beta in windenergiegebied IJmuiden Ver op de Noordzee. Beide kavels zijn goed voor minstens 2 gigawatt (GW) aan windenergie op zee. Het zijn daarmee de windparken met het grootste vermogen in de geschiedenis van wind op zee in Nederland.

14% van het huidige elektriciteitsverbruik verduurzamen

De 4 GW van IJmuiden Ver Alpha en Beta verduurzaamt 14% van het huidige elektriciteitsverbruik in Nederland. En het is bijna een verdubbeling van de 4,7 GW die we nu hebben aan windenergie op zee. Het zijn dus de windparken met het grootste vermogen in de geschiedenis van wind op zee in Nederland. Ter vergelijking: de grootste vergunningenronde tot nu toe was voor Hollandse Kust West, goed voor ongeveer 1,5 GW.

Beoordeling van de aanvragen

Windparkontwikkelaars konden tot en met donderdag 28 maart 2024 een aanvraag doen voor de bouw en exploitatie van een windpark in kavel Alpha en/of Beta. Nu de aanvraagperiode is gesloten, begint RVO samen met 2 expertcommissies met de beoordeling van de aanvragen.

Dat gebeurt op basis van een lijst met kwalitatieve criteria. Denk bijvoorbeeld aan de kennis en ervaring van partijen die betrokken zijn bij de bouw van het windpark. Of in hoeverre het windpark circulair (recyclebaar) is. Voor elk criterium kan de aanvrager een aantal punten verdienen. De winnaars van de vergunningen zijn de partijen met de meeste punten.

"De windsector heeft te maken met uitdagingen, zoals recente prijsstijgingen en hoge rente. Ik ben blij dat ondanks deze ontwikkelingen, meerdere partijen interesse hebben getoond in het bouwen van deze windparken. Deze windparken dragen bij aan het behalen van onze klimaatdoelen en energie-onafhankelijkheid."

Rob Jetten
Minister voor Klimaat en Energie

Aandacht voor natuur en inpassing in het energiesysteem

Voor de kavels Alpha en Beta waren er ook aanvullende criteria om oplossingsgerichte en innovatieve biedingen voor de vergunningen aan te moedigen. Bij kavel Alpha was speciale aandacht voor de natuur op de Noordzee: draagt het windpark bij aan het ecosysteem? Versterkt en herstelt het bijvoorbeeld de natuur onder water? Voor kavel Beta was dit onder meer voor de bijdrage aan de inpassing van het windpark in het Nederlandse energiesysteem. Bijvoorbeeld door met de opgewekte elektriciteit ook de productie van waterstof mogelijk te maken.

Locatie van kavels Alpha en Beta in windenergiegebied IJmuiden Ver

Wanneer zijn de winnaars bekend?

De minister voor Klimaat en Energie verwacht de winnaars van de vergunningen in juni 2024 bekend te maken. Dan is duidelijk welke ontwikkelaars de windparken in kavels Alpha en Beta mogen bouwen en exploiteren. De windparken beginnen waarschijnlijk in 2029 of 2030 met het leveren van stroom aan Nederland. 

RVO verwacht in 2025 de vergunning voor de 3e kavel (Gamma) in windenergiegebied IJmuiden Ver uit te geven. Ook op deze kavel komt een windpark van zo’n 2 GW.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?