Nieuwe planning windenergie op zee: 21 gigawatt in 2032

Laatst gecontroleerd op:
3 mei 2024
Gepubliceerd op:
1 mei 2024

De planning voor de vergunningprocedures en bouw van windparken op zee verandert. In plaats van in 2030/2031, wil Nederland eind 2032 21 gigawatt (GW) aan windenergie op zee hebben staan. Dit geeft ontwikkelaars en bedrijven meer tijd om de windparken en netaansluitingen te realiseren.

Nieuwe windparken

In de Kamerbrief staat de planning voor de vergunningsprocedure en ingebruikname van alle nieuwe windparken tot en met 2032. Tot en met 2027 kunnen windparkontwikkelaars vergunningen aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor windparken van in totaal ongeveer 15 GW aan windenergie. Dit is inclusief de vergunningen voor de windparken IJmuiden Ver Alpha en Beta, waarvan de winnaars waarschijnlijk in juni bekend zijn.

Tot en met 2032 bouwen ontwikkelaars aan de nieuwe windparken op de Noordzee. Samen met de al bestaande windparken en de windparken die nu in aanbouw zijn, komen we zo uit op 21 GW eind 2032. De volledige planning staat in de tabel hieronder.

Planning windparken op zee
Geïnstalleerd
vermogen
Windenergie-
gebied, kavel(s)
Vergunning-
procedure
(Verwachte) ingebruik-
name windpark
0,76 GW Hollandse Kust (west), kavel VI 2022 2026-2027
0,76 GW Hollandse Kust (west), kavel VII 2022 2027
Ongeveer 2 GW IJmuiden Ver, kavel Alpha Q1 2024 Q3 2029
Ongeveer 2 GW IJmuiden Ver, kavel Beta Q1 2024 Q4 2029
Ongeveer 2 GW IJmuiden Ver, kavel Gamma Q3 2025 Q2 2031
Ongeveer 2 GW Nederwiek (zuid), kavel I Q3 2025 Q4 2030
Ongeveer 2 GW Nederwiek (noord), kavel II Q2-Q4 2026 Q2 2032
Ongeveer 2 GW Nederwiek (noord), kavel III Q2-Q4 2026 Q4 2031
Ongeveer 2 GW Doordewind, kavel I Q1-Q2 2027 Q4 2032

Uitdagingen voor windenergie op zee

Er zijn meerdere uitdagingen die altijd spelen bij de realisatie van de plannen voor windenergie op zee. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Rekening houden met natuur en milieu (ecologie).
  • Ruimtelijke inpassing van windenergie op zee in samenhang met mijnbouw.
  • Andere activiteiten op de Noordzee, zoals visserij, scheepvaart en Defensie.

In de Kamerbrief staan 3 oorzaken van de aangepaste planning.

Doorlooptijd van netaansluitingen

Het duurt langer dan verwacht om de ruimtelijke procedures voor de netaansluitingen van windenergiegebieden Doordewind, Nederwiek (noord) en Hollandse Kust (west) te doorlopen. Deze gebieden komen wel op de planning, maar schuiven naar achteren. Dat komt ook doordat de kabels naar gebied Doordewind de Waddenzee doorkruisen. Dit brengt ruimtelijke uitdagingen met zich mee.

Onderdelen voor netaansluitingen

Bedrijven die onderdelen voor netaansluitingen leveren kunnen de toenemende wereldwijde vraag niet aan. Daardoor vertraagt de oplevering van de elektriciteitsplatforms in de gebieden Nederwiek II en IJmuiden Ver Gamma met een jaar.

Aansluiten van windparken op het elektriciteitsnet

Er is daarnaast meer tijd nodig om grote windparken van ongeveer 2 GW aan te sluiten op het elektriciteitsnet op zee. Daarom geeft de nieuwe planning extra tijd aan toekomstige ontwikkelaars om deze parken aan te sluiten. Dit betekent dat de opleverdatum van de windparken naar achteren schuift.

Nieuw ontwikkelkader

De aangepaste planning leidt ook tot een nieuw ontwikkelkader voor windenergie op zee. In het ontwikkelkader staan de voorwaarden voor de vormgeving, aanleg, beschikbaarheid en levensduur van het elektriciteitsnet op zee. Want keuzes voor het ontwerp van het net op zee hebben direct invloed op de windparken. Daarom is de duidelijkheid die het ontwikkelkader vooraf geeft belangrijk. Het nieuwe ontwikkelkader is binnenkort te vinden op de pagina van RVO over de aanlanding van windenergie op zee.

Volgende vergunningen

Op dit moment beoordelen RVO en een onafhankelijke expertcommissie de aanvragen voor de vergunningen voor windparken IJmuiden Ver Alpha en Beta. In het 3e kwartaal van 2025 staat de volgende vergunningprocedure op het programma. Dan gaat het om vergunningen voor de bouw en exploitatie van windparken voor ongeveer 4 GW op de ‘kavels’ IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek I.

Binnenkort volgt een Kamerbrief over deze vergunningprocedures. Daarin staan meer details over hoe de procedure er precies uit gaat zien. Ook de grootte van de kavels en mogelijke verdere standaardisatie van windturbines komen aan bod.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?